MAS Šternbersko   Seznam členů - partnerů k 20.  6. 2017
 
VEŘEJNÝ SEKTOR
Subjekt Jméno Příjmení e-mail:
Obec Babice Dana Haasová babice@nextra.cz
ou@obecbabice.cz
Obec Bělkovice-Lašťany Tomáš Němčic obec@belkovice-lastany.cz
Obec Bohuňovice Jiří Slepica ou@bohunovice.cz
obec@bohunovice.cz
Obec Dolany Rudolf Pečinka dolany.ol@iol.cz
epodatelna@dolany-ol.cz
Obec Domašov u Šternberka Michaela Procházková obec@domasovusternberka.cz
starostka@domasovusternberka.cz
Obec Hlásnice Marián Marghold obec.hlasnice@tiscali.cz
obec.hlasnice@seznam.cz
Obec Hlušovice Jaromír Malý podatelna@obechlusovice.cz
Obec Hnojice Libor Kašpárek ou.hnojice@seznam.cz
Obec Horní Loděnice Gustav Repaň ou@hornilodenice.cz
Obec Hraničné Petrovice Drahomír Havlík ouhp@quick.cz
obec@hranicnepetrovice.cz
Obec Huzová Lubomír Štefaňák obec.huzova@c-mail.cz
starosta.huzova@centrum.cz
Obec Komárov Danuše Lhotáková obec.komarov@volny.cz
Obec Lipina Tomáš Pudl info@lipina.eu
lipinacity@seznam.cz
Obec Lužice Jaroslav Žaluda obecluzice@obecluzice.cz
Obec Mladějovice Josef Pelikán obec@mladejovice.cz
Obec Mutkov Ivana Strnadová ou.mutkov@centrum.cz
Obec Řídeč Jaroslav Míča obec@ridec.cz
Obec Samotišky Luboš Gloser obec@samotisky.cz
starosta@samotisky.cz
Město Šternberk Stanislav Orság podatelna@sternberk.cz
orsag@sternberk.cz
Obec Štarnov Stanislav Nykl obec@starnov.cz
Obec Tovéř Miroslav Majer obec.tover@volny.cz
ou@tover.cz
Obec Žerotín Jarmila Capková obec.zerotin@worldonline.cz
       
NEZISKOVÉ ORGANIZACE, FYZICKÉ OSOBY
Subjekt Jméno Příjmení e-mail:
AMK ECCE HOMO ŠTERNBERK Vlastimil Malík malik@eccehomo.cz
Atletický klub Šternberk Alexandra
Miroslav
Učíková
Sadil
ualex@seznam.cz
sadil@centrum.cz
Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace Miroslav Sadil ddm.sadil@volny.cz
ECCE HOMO ŠTERNBERK Eva Kráčmarová e.kracmarova@seznam.cz
FC Dolany, o.s. Ivo Macharáček ma.ch@volny.cz
Fotbalový klub Huzová Vladimír Marek fkhuzova@fkhuzova.cz
Hanácký svaz technických sportů Vladimír Kočí info@campsternberk.cz
Handkeho občanské sdružení Josef Knopf handke@seznam.cz
Charita Šternberk Pavlína Vyvozilová reditel@sternberk.charita.cz
pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz
Klub českých turistů, odbor Šternberk Antonín Sosík turistika@kctsternberk.cz
Mateřské centrum KULIČKY, o.s. Vladimíra Gadasová
Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace Libor Svoboda svoboda@mkzsternberk.cz
Římskokatolická farnost Horní Loděnice Antonín Pechal fahornilodenice@ado.cz
Římskokatolická farnost Mladějovice Antonín Pechal famladejovice@ado.cz
Římskokatolická farnost Šternberk Antonín Pechal fasternberk@ado.cz
Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany Marek Sobek marek.sobek@email.cz
sdh.belkovice.lastany@seznam.cz
Sbor dobrovolných hasičů Huzová Pavel Zehnal zehnal.p@seznam.cz
Sbor dobrovolných hasičů v Toveři Vratislav Brodacký sdh.tover@seznam.cz
SH ČMS - Řídeč Martin Žouželka mrtnz@seznam.cz
Sociální služby Šternberk, p.o. Hana  Dvorská dvorska@socialnisluzby.cz
Tělocvičná jednota SOKOL Hnojice Zdeněk Vyhnánek gombin.hnoyland@seznam.cz
Dušan Ťuka Dušan Ťuka tukad@seznam.cz
František Sviták František Sviták info@arks-plus.com
Ing. Aleš Calábek, MBA Aleš Calábek calabek@ghcregio.eu
Ing. Bc. Richard Gadas Richard Gadas richardgadas@seznam.cz
Ing. Jiří Hudec Jiří Hudec jiri.hudec@starnov.cz
Ing. Miloš Porč Miloš Porč oakol@volny.cz
Ing. Pavel Stonawský Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz
Josef Londa Josef Londa londa@mas-sternbersko.cz
Marek Spáčil Marek Spáčil spacil@ms-stavby.cz
Leo Czabe Leo Czabe czabe@post.cz
Stanislaw Černý Stanislaw Černý stanislaw.cerny@gmail.com
       
PODNIKATELÉ      
Subjekt Jméno Příjmení e-mail:
DOMAPEK s.r.o. Olga Dočkalová domapek@email.cz
Senioři Komárov s.r.o. Andrea Kantorová info@dskomarov.cz
andrea_kantorova@investcz.cz
Hanácká zemědělská a.s. Tomáš Dosoudil hzasdolany@volny.cz
Mgr. Jan Gottwald Jan Gottwald info@agentura2g.cz
Miloslav Kymlička Miloslav Kymlička kymlicka.farma@seznam.cz
Oldřich Chovanec Oldřich Chovanec  
Palírna Samotišky, s.r.o. Josef Jašek info@palirnasamotisky.cz
Paseka, zemědělská a.s. Jana Krasulová info@pasekaas.cz
krasulova.jana@pasekaas.cz
Stanislav Prokop Stanislav Prokop prokop@mepcomp.com
ZD Bohuňovice, s.r.o. Miroslav Hampl zdbohunovice@post.cz
hampl@zdbohunovice.cz
ZEVYR,  s.r.o. Karel Smolen zevyr@seznam.cz
ČSV, o.s. ZO Šternberk Leo  Czabe czabe@post.cz
EKO TERA s.r.o. Tereza Grohmanová grohmanova.tereza@seznam.cz
Aleš Hrubý Aleš Hrubý Forestbest@seznam.cz
Ing. Pavel Hrubý Pavel Hrubý Hrubasov@seznam.cz
Ing. Leoš Letocha, Ph.D. Leoš Letocha leosletocha@seznam.cz

 

Podmínky členství - partnerství v MAS (organizační složce)

Partner musí splnit tyto základní podmínky:

  1. Musí mít na území působnosti Místní akční skupiny trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného partnera je v kompetenci Valné hromady Místní akční skupiny.
  2. Musí ctít principy partnerství a spolupráce
  3. Pro přistoupení do místní akční skupiny musí svou činností dlouhodobě přispívat k rozvoji místa své působnosti nebo celého regionu.

Práva a povinnosti partnerů MAS

  1. Partner MAS má zejména právo volit členy orgánů MAS, právo být volen do orgánů MAS a právo účastnit se jednání (zasedání) nejvyššího orgánu MAS a hlasovat na něm.
  2. Partner MAS má povinnost chovat se čestně a slušně vůči ostatním Partnerům MAS, obecně prospěšné společnosti a členům jejich orgánů (orgánům MAS); pokud je Partner MAS řádně zvolen členem orgánů MAS, má povinnost se jednání (zasedání) těchto orgánů účastnit a řádně plnit své povinnosti spojené s členstvím v takovém orgánu. Partner MAS má povinnost platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny.
  3. Partner MAS má povinnost zachovávat vnitřní řády a směrnice.

Přihláška a Partnerská smlouva

Zájemci o členství/partnerství musí vyplnit tuto Přihlášku a odevzdat/odeslat ji na kancelář MAS - viz Kontakty
Po schválení/přijetí valnou hromadou MAS je sepsána Partnerská smlouva.

Přihláška ke stažení ZDE.
Partnerská smlouva ke stažení ZDE.