Operační programy, v rámci kterých bude MAS Šternbersko vyhlašovat výzvy:

IROP - Integrovaný regionální operační program

PRV - Program rozvoje venkova

OPZ - Operační program Zaměstnanost 

HARMONOGRAM VÝZEV MAS ŠTERNBERSKO 2017, 2018
Operační program Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita MAS Alokace výzvy
Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu žádostí o podporu Plánovaná měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu Celková alokace (CZK)
IROP MAS Šternbersko o.p.s. - 1. výzva - Rozšíření kapacity MŠ Investice do školství 11/2017 12/2017 02/2018 2 500 000
IROP MAS Šternbersko o.p.s. - 2. výzva - Investice do kulturního dědictví Investice do kulturního dědictví 11/2017 12/2017 02/2018 1 500 000
IROP MAS Šternbersko o.p.s. - 3. výzva - Doprava a bezpečnost Doprava a bezpečnost 12/2017 01/2018 02/2018 5 000 000
OPZ MAS Šternbersko o.p.s. - 4. výzva - Prorodinná opatření Dětské skupiny, školní kluby, příměstské tábory 12/2017 01/2018 02/2018 2 600 000
IROP MAS Šternbersko o.p.s. - 5. výzva - Investice do základních škol Investice do základního školství 01/2018 02/2018 03/2018 2 500 000
PRV MAS Šternbersko o.p.s. - 6. výzva - Investice do zemědělských podniků Podpora zemědělského podnikání 01/2018 02/2018 03/2018 4 000 000
PRV MAS Šternbersko o.p.s. - 7. výzva - Podpora nezemědělských aktivit Podpora malého a středního podnikání 01/2018 02/2018 03/2018 2 500 000
OPZ MAS Šternbersko o.p.s. - 8. výzva - Podpora zaměstnanosti Opatření na podporu zaměstnanosti 04/2018 05/2018 06/2018 3 000 000
IROP MAS Šternbersko o.p.s. - 9. výzva - Doprava a bezpečnost Doprava a bezpečnost 05/2018 06/2018 07/2018 5 000 000
IROP MAS Šternbersko o.p.s. - 10. výzva - Sociální infrastruktura Investice do sociální infrastruktury 09/2018 10/2018 11/2018 3 500 000
OPZ MAS Šternbersko o.p.s. - 11. výzva - Podpora sociálního podnikání Sociální podnikání 09/2018 10/2018 11/2018 3 000 000