Informční centrum Šternberk je provozovatelem Městského evropského informačního střediska (MEIS) Šternberk.

 

                                                ​

 

MEIS Šernberk  je součástí celoevropské informační sítě Europe Direct, která působí ve všech členských státech Evropské unie.

Tato informační síť je koordinována a spolufinancována Evropskou komisí a jejím úkolem je šíření informací a doporučení týkajících se fungování a politik EU a současně aktivně podporovat diskuze o EU na místní a regionální úrovni. Zastává tak funkci prostředníka mezi Evropskou unií a jejími občany v regionech.   

Informační střediska poskytují základní služby přizpůsobené místním potřebám, které široké veřejnosti umožňují získat informace, rady, pomoc a odpovědi na otázky legislativy, programů, projektů a možností financování, jež poskytuje Evropská komise členským státům EU.

Na území Olomouckého kraje je provozovatelem Informačního střediska Europe Direct, které sídlí v budově radnice na Horním náměstí v Olomouci, statutární město Olomouc.

V Olomouckém kraji byla postupně založena městská evropská informační střediska (MEIS), která fungují za podpory střediska Europe Direct Olomouc, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Informační síť MEIS zabezpečuje informační a prezentační aktivity/projekty vedoucí k podpoře regionální informovanosti o EU a poskytuje zejména následující služby:

  • vyhledávání informací z internetu o EU
  • nabídka informačních materiálů a publikací o EU
  • odpovědi na dotazy veřejnosti týkající se EU
  • zajištění besed, seminářů, soutěží, prezentací a výstav pro veřejnost a studenty na území Olomouckého kraje
  • informace o programech EU v regionu
  • práce s informačními databázemi Evropské komise
  • spolupráce s informačním střediskem Europe Direct Olomouc a ostatními MEIS