MAS jako platforma regionálního rozvoje

11. 6. 2015

Tento projekt vznikl s podporou Programu rozvoje venkova 2007 – 2013, opatření IV.2.1 – Realizace projektů spolupráce. Projekt nese název „Partnerstvím ke zlepšení procesů LEADER“ a byl realizován v první polovině roku 2015. Účelem realizovaných projektů je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 - 2013 MAS v rámci projektu společně zpracovaly doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií). Metodika pro zlepšení procesů m...

Více