MAS Šternbersko se stala přidruženým členem Euroregionu Praděd

14. 6. 2017

MAS Šternbersko o. p. s. se stala dalším přidruženým členem Euroregionu Praděd. Stalo se tak na jednání Valné hromady, které se konalo 12. května v Jeseníku. Euroregion Praděd je dobrovolné sdružení českých a polských spolků a svazků měst a obcí. V současné době na české straně sdružuje 70 obcí a s námi už 7 přidružených členů z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Dlouhodobým cílem tohoto spolku je prezentovat Jeseníky pro turisty jako celek bez ohledu na hranice krajů. Ve své činnosti se prioritně zaměřuje na přeshraniční spolupráci, podporu zdejších podnikatelů...

Více

MAS jako platforma regionálního rozvoje

11. 6. 2015

Tento projekt vznikl s podporou Programu rozvoje venkova 2007 – 2013, opatření IV.2.1 – Realizace projektů spolupráce. Projekt nese název „Partnerstvím ke zlepšení procesů LEADER“ a byl realizován v první polovině roku 2015. Účelem realizovaných projektů je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 - 2013 MAS v rámci projektu společně zpracovaly doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií). Metodika pro zlepšení procesů m...

Více