Výzva č.1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Výzva a přílohy výzvy
Hodnocení projektů
​​Prezentace ze seminářů pro žadatele
Aplikace portál farmáře
Pravidla pro opatření 19.2.1.
Veřejné zakázky