1.výzva MAS Šternbersko-IROP-Obnova památek kulturního dědictví

- text výzvy

- Příloha Kritéria formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti

- Příloha Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+

- Příloha Osnova studie proveditelnosti

- Příloha Interní postupy 

 

2.výzva MAS Šternbersko - IROP - Infrastruktura předškolního vzdělávání

- text výzvy

- Příloha Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

- Příloha Kritéria věcného hodnocení

- Příloha Postup pro podání žádosti opodporu v MS2014+

- Příloha Osnova studie proveditelnosti

- Příloha Interní postupy