Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy v Operačním programu Zaměstnanost.