Kompletní pravidla pro propagaci SCLLD na akcích na území MAS
Šternbersko v roce 2018 ZDE.

Dokumenty ke stažení:

Čestné prohlášení ke stažení ZDE.

Popis propagace SCLLD MAS Šternbersko ke stažení ZDE.