MAS Šternbersko pokračuje v aktivitě  nazvané Animace škol a školských zařízení, kterou jsou Místní akční skupiny pověřeny a která spočívá v metodické podpoře škol v procesu podávání žádosti i realizace šablon.

Školám nabízíme následující podporu:

  •     metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon v našem regionu, pokud jste ještě žádost nepodávali,
  •     konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  •     metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému MS2014,
  •     metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci,
  •     metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

 

Přehled  projektů z výzvy Šablony I.  na území MAS Šternberska
Název školy Realizace ve spolupráci s MAS Šternbersko
Mateřská škola Domašov u Šternberka, p.o.  ANO 
Mateřská škola Hlušovice, p.o.  ANO 
Mateřská škola Hnojice, p.o. NE
Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p.o.  ANO 
Mateřská škola Lužice, p.o. NE
Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, p.o. NE
Mateřská škola Světlov, Šternberk, p. o. NE
Mateřská škola Tovéř NE
Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, p.o.  ANO 
Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o. NE
Základní škola a Mateřská škola Bělkovice - Lašťany, p.o.  ANO 
Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice  ANO 
Základní škola a Mateřská škola Huzová, p.o.  NE 
Základní škola a Mateřská škola Libavá, p.o.  NE 
Základní škola a Mateřská škola Mladějovice, p.o. NE
Základní škola a Mateřská škola Samotišky, p.o.  NE 
Základní škola a Mateřská škola Žerotín, p.o. NE
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o.  ANO 
Základní škola Mateřská škola Štarnov, p.o. NE
Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, p.o.  NE 
Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p.o  ANO 
Základní škola Šternberk,  Olomoucká 76, p.o NE