MAS Šternbersko pokračuje v komplexní metodické podpoře škol v procesu celkové realizace projektů takzvaných šablon. Výhodou šablon, se kterými již mají školy bohaté zkušenosti z minulého programového období, je především jejich jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Školám nabízíme následující podporu:

  •     metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon v našem regionu, pokud jste ještě žádost nepodávali,
  •     konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  •     metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému MS2014+,
  •     metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci,
  •     metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

 

Přehled projektů z výzvy  Šablony II.  na území MAS Šternbersko
Název školy Realizace ve spolupráci s MAS Šternbersko
Mateřská škola Domašov u Šternberka, p.o. ANO
Mateřská škola Hlušovice, p.o. ANO
Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p.o. plánována
Mateřská škola Lužice, p.o. NE
Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, p.o. plánována
Mateřská škola Světlov, Šternberk, p. o. ANO
Mateřská škola Tovéř plánována
Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, p.o. ANO
Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o. plánována
Základní škola a Mateřská škola Bělkovice - Lašťany, p.o. plánována
Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice plánována
Základní škola a Mateřská škola Huzová, p.o. ANO
Základní škola a Mateřská škola Mladějovice, p.o. ANO
Základní škola a Mateřská škola Samotišky, p.o. plánována
Základní škola a Mateřská škola Žerotín, p.o. ANO
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o. ANO
Základní škola Mateřská škola Štarnov, p.o. plánována
Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, p.o. ANO
Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p.o. NE
Základní škola Šternberk,  Olomoucká 76, p.o. ANO
Základní umělecká škola Šternberk, p. o. plánována
   
   

Text výzvy 02 18 063 Šablony II

Příloha výzvy č. 1: Indikátory

Příloha výzvy č. 2: Hodnotící kritéria

Příloha výzvy č. 3: Přehled šablon

Příloha výzvy č. 4: Seznam příloh k žádosti o podporu

Kalkulačka indikátorů _ povinná příloha k žádosti o podporu

Prohlášení o přijatelnosti žadatele_povinná příloha žádosti o podporu

Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory

Pokyny pro vyplnění dotazníkového šetření

Pravidla pro žadatele/příjemce zjednodušených projektů_verze 3

Výklad MŠMT k problematice pracovně právních vztahů

Příručka pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP2014+

Pracovní neschopnost a OČR u personálních šablon_výklad MŠMT

Prezentace MŠMT ze semináře 20.3.2018 v Olomouci

Doplnění MŠMT k semináři 20.3.2018 v Olomouci

Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k_30. 9. 2018