MAS Šternbersko pokračuje v komplexní metodické podpoře škol v procesu celkové realizace projektů takzvaných šablon. Výhodou šablon, se kterými již mají školy bohaté zkušenosti z minulého programového období, je především jejich jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Školám nabízíme následující podporu:

  •     metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon v našem regionu, pokud jste ještě žádost nepodávali,
  •     konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  •     metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému MS2014+,
  •     metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci,
  •     metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.
Přehled projektů z výzvy  Šablony II.  na území MAS Šternberska
Název školy Realizace ve spolupráci s MAS Šternbersko
Mateřská škola Domašov u Šternberka, p.o.  ANO 
Mateřská škola Hlušovice, p.o.  ANO 
Mateřská škola Hnojice, p.o.  NE 
Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p.o.  plánována 
Mateřská škola Lužice, p.o.  NE 
Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, p.o.  plánována 
Mateřská škola Světlov, Šternberk, p. o.  ANO 
Mateřská škola Tovéř  plánována 
Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, p.o.  ANO 
Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o.  plánována 
Základní škola a Mateřská škola Bělkovice - Lašťany, p.o.  plánována 
Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice  plánována 
Základní škola a Mateřská škola Huzová, p.o.  ANO 
Základní škola a Mateřská škola Libavá, p.o.  plánována 
Základní škola a Mateřská škola Mladějovice, p.o.  ANO 
Základní škola a Mateřská škola Samotišky, p.o.  plánována 
Základní škola a Mateřská škola Žerotín, p.o.  ANO 
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o. ANO
Základní škola Mateřská škola Štarnov, p.o.  plánována 
Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, p.o.  ANO 
Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p.o  ANO 
Základní škola Šternberk,  Olomoucká 76, p.o  ANO 
Základní umělecká škola Šternberk, p. o.  plánována 

Text výzvy 02 18 063 Šablony II

Příloha výzvy č. 1: Indikátory

Příloha výzvy č. 2: Hodnotící kritéria

Příloha výzvy č. 3: Přehled šablon

Příloha výzvy č. 4: Seznam příloh k žádosti o podporu

Kalkulačka indikátorů _ povinná příloha k žádosti o podporu

Prohlášení o přijatelnosti žadatele_povinná příloha žádosti o podporu

Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory

Pokyny pro vyplnění dotazníkového šetření

Pravidla pro žadatele/příjemce zjednodušených projektů_verze 3

Výklad MŠMT k problematice pracovně právních vztahů

Příručka pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP2014+

Pracovní neschopnost a OČR u personálních šablon_výklad MŠMT

Prezentace MŠMT ze semináře 20.3.2018 v Olomouci

Doplnění MŠMT k semináři 20.3.2018 v Olomouci

Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k_30. 9. 2018