Připravované aktivity:

22. 1. 2019
Veletrh "Kam po základní škole"
Zájemcům zde budou poskytnuty informace o možnostech studia na středních školách, studijních a učebních oborech pro následující školní rok, přijímacím řízení a dále o možnostech uplatnění na trhu práce ve zvolených profesích.
Cílem akce je podpora realizace aktivit vzájemné spolupráce a síťování mezi školami a dalšími aktéry v území v oblasti kariérového poradenství, včetně aktivního zapojení rodičů do problematiky volby povolání a realizace dalších aktivit zaměřených na volbu povolání v návaznosti na regionální specifika.  Více ZDE.
MAS Šternbersko

 

Aktivity, které již proběhly:

10. 12. 2018
Setkání zřizovatelů a zástupců klíčových aktérů na území SO ORP Šternberk a SO ORP Olomouc
Cílem setkání je informování zřizovatelů o klíčových informacích souvisejících s realizací a přínosem projektu, motivace k větší provázanosti mezi mateřskými a základními školami v regionu i základními a středními školami v regionu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
22. 11. 2018
Seminář pro pedagogy Rozvoj grafomotorických dovedností dětí a žáků nižšího stupně (lektorka Mgr. Lenka Bínová)
Obsah školení: Otázky prevence grafomotorických obtíží v předškolním věku, problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky, praktické ukázky rozvoje grafomotoriky. Kritéria diagnostiky dysgrafie, možných příčin vzniku, projevů a reedukace. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
13. 11. 2018
Setkání zřizovatelů a zástupců klíčových aktérů na území SO ORP Šternberk a SO ORP Olomouc
Cílem setkání je informování zřizovatelů o klíčových informacích souvisejících s realizací a přínosem projektu, motivace k větší provázanosti mezi mateřskými a základními školami v regionu i základními a středními školami v regionu. Více ZDE. Fotogalerie ZDE.
MAS Bystřička
říjen - listopad 2018
Workshop Tvořivý den na koni na podporu kulturní a sociální gramotnosti v oblasti předškolního vzdělávání
Program se zaměřuje na posílení kompetencí u dětí v mateřských školách, jejich začleňování do kolektivu. Každá možná neúčast dítěte na předškolní výchově může vést k pozdější diferenciaci dětí a žáků. Kontakt s koněm má nezanedbatelný vliv na dětskou psychiku. Děti se učí se zvířetem spolupracovat, ale také se učí zodpovědnosti a péči o něj. Kontakt s koněm pomáhá nejen dětem s tělesným postižením, ale také s poruchami chování nebo s neurotickými obtížemi. Více ZDE. Fotogalerie ZDE.
MAS Šternbersko
5. 11. 2018
Podpora zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ochrany osobních údajů (Školitel: odborník na kybernetickou bezpečnost a jednatel společnosti 4Stars, s.r.o. - Dalibor Lukaštík)
Školení je určeno především pro řídicí pedagogické pracovníky. Bude řešena problematika ochrany osobních údajů v souvislosti s implementací Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) ve školském prostředí. Cílem je zaměřit školení co nejvíce prakticky, proto bude věnován velký prostor k řešení konkrétních nejasností a problémů spojených s ochranou osobních údajů žáků i pedagogů. Více ZDE. Fotogalerie ZDE.
MAS Šternbersko
září - říjen 2018
Workshop v rámci návštěvy Informačního centra ve Šternberku
Sérii workshopů pořádá na přelomu září a října ve spolupráci s Informačním centrem MAS Šternbersko o.p.s. Cílem workshopů je podpořit aktivity prohlubující spolupráci státních a samosprávných orgánů se školami pří aktivitách spojených s občanským vzděláváním, včetně podpory zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků motivovat žáky ke spolupráci s místní samosprávou. Pro žáky je připraven zábavný program se soutěžemi a odměnami. Více ZDE. Fotogalerie ZDE.
MAS Šternbersko
26. 9. 2018
Setkání ředitelů/zástupců institucí MAP II.
Obsahem setkání bude:
-        bližší seznámení s projektem MAP II. a s jeho aktivitami,
-        přínosem pro zapojené školy,
-        představení úkolů na rok 2018,
představení možností čerpání finančních prostředků na implementační aktivity, aj.
Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
24. 9. 2018
Setkání pracovních skupin MAP II. 
Obsahem setkání bude:
-        bližší seznámení s projektem MAP II. a s jeho aktivitami,
-        představení dlouhodobých úkolů a úkolů na rok 2018,
-        seznámení se se členy ostatních pracovních skupin,
-        představení významu pracovních skupin pro projekt MAP II., aj.
Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
24. 9. 2018
Setkání ředitelů/zástupců institucí MAP II.
Obsahem setkání bude:
-        bližší seznámení s projektem MAP II. a s jeho aktivitami,
-        přínosem pro zapojené školy,
-        představení úkolů na rok 2018,
představení možností čerpání finančních prostředků na implementační aktivity, aj.
Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
21. 9. 2018
Workshop Příběh pana Tydýta - kurz pro pedgogy (lektoři Sdružení D)
Obsahem setkání je seznámení se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
10. - 11. 9. 2018
Dny evropského dědictví 2018 pro školy
Program pro školy na Státním hradě Šternberk - ukázky historických řemesel na nádvoří hradu v podání studentů SŠ Tovačov a SŠ Jeseník, komentovaná prohlédka výstavy KROSIENKY s praktickými ukázkami a možností si vyzkoušet techniku krosienkování. Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
17. 5. 2018
Seminář MAP II.  (lektorka Ing. Veronika Machowská, MBA)
Obsahem setkání bude informování o organizaci projektu MAP II.  Bližší infomace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
19. 4. 2018
Seminář MAP II.  (lektorka Ing. Veronika Machowská, MBA)
Obsahem setkání bude informování o organizaci projektu MAP II.  Bližší infomace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
12. 4. 2018
Seminář MAP II.  (lektorka Ing. Veronika Machowská, MBA)
Obsahem setkání bude informování o organizaci projektu MAP II.  Bližší infomace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko