Projekt Mezisektorová spolupráce v pohraničí - spolky a obce se učí navzájem, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001646, je zaměřen na vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností a dobré praxe mezi spolky a obcemi na území MAS Šternbersko, Mikroregionu Šternbersko a Powiatu Prudnického.

Záměrem je vytvoření kooperační sítě mezi spolky a obcemi české a polské strany hranice a jejich dlouhodobá spolupráce, návštěvy spojené s výměnou zkušeností. Výstupem projektu budou dvojjazyčné  brožury s názvem "Dobrá praxe samospráv" a "Dobrá praxe spolků", které budou shrnovat nejdůležitější informace a zkušenosti nabyté proběhlými návštěvami. Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraniční kooperační sítě s dlouhodobými kontakty a pravidelnými setkáváními mezi účastníky. Jako hlavní přínos projektu ale předpokládáme vytvoření dlouhodobých vzájemných vztahů mezi zapojenými subjekty, které pomohou v jejich dalším rozvoji v budoucnu.

Informace a fotografie z proběhlých setkání jsou ke shlédnutí také na FB projektu:

 

Realizační tým projektu:

Za MAS Šternbersko:

  • Mgr. Kateřina Černá, Hlavní manažer projektu

             tel. +420 604 460 490, e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz

  • Mgr. Lenka Rotterová, Koordinátor spolupráce spolků

             tel. +420 728 696 278, rotterova@mas-sternbersko.cz

 

Za Mikroregion Šternbersko:

  • Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D., Projektový manažer

              tel.: +420 723 276 123, roubinek@mikroregion-sternbersko.cz

  • Mgr. Marek Sova, Koordinátor spolupráce samospráv

              tel.: +420 774 718 989, sova@mikroregion-sternbersko.cz

 

Za Powiat Prudnicki:

  • Łukasz Scholz, Koordinátor spolupráce

              tel.: 77 438 17 71, l.scholz@powiatprudnicki.pl

  • Ewelina Wojciechowska, Koordinátor spolupráce

              tel.: 77 438 17 23, e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl