Aktuální verze Strategie CLLD


Zveřejňujeme aktuální verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Šternbersko ke dni 31.12.2016. Od poslední verze z března 2016 jsme na pokyn Ministerstva zapracovali několik připomínek, zejména do analytické části. Strategie je k dispozici ZDE.