Prezentace z úvodního setkání k představení projektu zde ke shlédnutí.

 

Materiály z diskusního semináře „Investiční příležitosti“, konaného dne 11. 4. 2019 jsou k dispozici zde:

  • pozvánka a program zde
  • RNDr. Jiří Juránek Ph.D., Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje - prezentace Podpora hospodářského rozvoje Olomouckého kraje
  • PhDr. Radim Kašpar, MBA, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc - prezentace Činnost OHK, spolupráce s obcemi, možnosti přeshraniční spolupráce
  • Jarosław Szóstka, wiceburmistrz gminy Prudnik - prezentace Brownfield textilní továrny FROTEX v Prudniku – možnosti nového využití a Podnikatelská zóna Prudnik a české investice ve městě
  • Ing. Rudolf Pečinka, předseda Mikroregionu Šternbersko, starosta obce Dolany - prezentace Likérka Dolany – možnosti rozvoje brownfieldu v centru obce; Golf Resort Dolany – Véska – geneze vývoje, přínosy pro obec
  • Ing. Jiří Petřek, bývalý předseda Mikroregionu Šternbersko - prezentace Centrum zdraví Bohuňovice: Využití zdevastovaného objektu v centru obce pro jiný účel; prezentace Aktivizace uzavřeného výrobního závodu v Bohuňovicích