Místní akční skupina (MAS) Šternbersko představuje místní společenství složené ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy (skupiny občanů, neziskové organizace, subjekty soukromé podnikatelské sféry, subjekty veřejné správy, obce apod.)

V projektu přeshraniční spolupráce funguje jako partner zprostředkující výměnu zkušeností a dobré praxe mezi spoky a zájmovými sdruženími nejen z řad členů MAS Šternbersko, ale z celého jejího území.