Mikroregion Šternbersko funguje jako dobrovolný svazek 26 obcí, jehož cílem je iniciovat spolupráci obcí na místní úrovni, nalézat společná řešení problémů, umožnit lepší přenos informací mezi obcemi, zpracovávat projekty a připravovat se k účasti na regionálních projektech vedoucích k revitalizaci venkovského prostoru regionu.

Více informací o činnosti Mikroregionu Šternbersko jsou na webových stránkách.

V projektu přeshraniční spolupráce funguje jako partner zprostředkující výměnu zkušeností a dobré praxe mezi obcemi.