Workshop s členy realizačního týmu na téma Strategické řízení a programování akčních plánů