7. jednání Řídícího výboru 18. 10. 2017

1. 1. 1970