14. 2. 2020
Seminář s podtitulem Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu (lektoři Sdružení D)
Témata a aktivity, kterým se kurz více věnuje:
- Co ovlivňuje pozitivní třídní klima
- Fáze vývoje skupiny a třídního kolektivu
- Základní sociometrické role ve třídě – psychodynamický model
- Respektující chování
- Aktivní naslouchání + nácvik
- Nenásilná komunikace + nácvik
- Pravidla práce se třídou
- Třídnické hodiny jako pomoc při práci s dětmi
- Hry, cvičení a sociogramy na stmelení třídy a spolupráci jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žákem a pedagogem.
Kurz je věnován práci se třídou, což je jeden ze základních principů primární prevence, který může pedagog ovlivňovat. Je veden převážně prakticky a vyžaduje aktivní účast všech přítomných. Součástí je metodický materiál včetně cvičení a her. Více ZDE.
MAS Šternbersko
27. 2. 2020
Seminář s podtitulem Zkušenosti s matematikou prof. Hejného ve ScioŠkole (lektor Mgr. Michal Vodička)
Obsah semináře:
- představení systému organizace matematiky ve škole
- osobní zkušenosti s prací s ročníky 5 - 9
- zkušenosti kolegů s prací s ročníky 1 - 4
- zkušenosti s prací s věkově smíšenými skupinami dětí: 5+6, 4+5, 6-8, 6+7, 8+9
- praktické ukázky vybraných prostředí, které vás provedou matematikou prof. Hejného od 1. do 9. třídy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
28. 2. 2020
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka - kurz pro pedagogické pracovníky (lektoři Sdružení D)
Obsahem setkání bude bližší seznámení s principy vybraných programů.
KRYŠTOFE, NEBLBNI! –  cíl programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – cíl programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – cíl programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE
MAS Šternbersko
2. 3. 2020
Seminář s podtitulem Krizová intervence: Specifika práce policejního psychologa aneb škola a tragická událost (lektorka kpt. PhDr. Mgr. Martina Velikovská)
- specifika psychologické práce v podmínkách Policie České republiky,
- policejní systém krizové intervence pro oběti trestných činů a oběti mimořádných událostí,
- škola a krizové události, úvod do jejich viktimologických aspektů,
- spolupráce policejního psychologa se školami,
- příklady z praxe.
Akce je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol, zástupcům jejich zřizovatelů apod. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
3. 3. 2020
Seminář s podtitulem Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu (lektoři Sdružení D)
Témata a aktivity, kterým se kurz více věnuje:
- Co ovlivňuje pozitivní třídní klima
- Fáze vývoje skupiny a třídního kolektivu
- Základní sociometrické role ve třídě – psychodynamický model
- Respektující chování
- Aktivní naslouchání + nácvik
- Nenásilná komunikace + nácvik
- Pravidla práce se třídou
- Třídnické hodiny jako pomoc při práci s dětmi
- Hry, cvičení a sociogramy na stmelení třídy a spolupráci jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žákem a pedagogem.
Kurz je věnován práci se třídou, což je jeden ze základních principů primární prevence, který může pedagog ovlivňovat. Je veden převážně prakticky a vyžaduje aktivní účast všech přítomných. Součástí je metodický materiál včetně cvičení a her. Více ZDE.
MAS Bystřička

Aktivity, které již proběhly:

22. 1. 2020
Workshop Příběh pana Tydýta – kurz pro pedagogické pracovníky (lektoři Sdružení D)
Obsahem setkání je seznámení se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Workshop Příběh pana Tydýta je interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření programu: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
16. 1. 2020
Seminář s podtitulem Zkušenosti s matematikou prof. Hejného ve ScioŠkole (lektor Mgr. Michal Vodička)
Obsah semináře:
- představení systému organizace matematiky ve škole
- osobní zkušenosti s prací s ročníky 5 - 9
- zkušenosti kolegů s prací s ročníky 1 - 4
- zkušenosti s prací s věkově smíšenými skupinami dětí: 5+6, 4+5, 6-8, 6+7, 8+9
- praktické ukázky vybraných prostředí, které vás provedou matematikou prof. Hejného od 1. do 9. třídy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
3. 1. 2020
Seminář s podtitulem Školní zralost a zápisy do prvních tříd (lektorka Mgr. Lenka Bínová)
Obsah školení: Školní zralost- Kritéria školní zralosti-odklad školní docházky a druhé Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu- obsah, rozsah a forma zjišťující připravenost a vyzrálost dítěte pro vstup do ZŠ. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička