Avízo výzvy Šablony II

22. 2. 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 21. února 2018 avízo výzev č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté regiony) a 02_18_064 (výzva pro více rozvinutý region – hl. m. Praha) Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV, včetně přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria a přílohy č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu. Současně jsou pro informaci zveřejněny dotazníky pro všechny typy oprávněných žadatelů výzvy Šablony II a informace k průběhu dotazníkového šetření. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Vyhlášení závazné verze výzvy, včetně kompletní dokumentace a zpříst...

Více

Novinky z ITI Olomoucké aglomerace

21. 2. 2018

​Přinášíme vám novinky z ITI Olomoucké glomerace   12.2.2018 Dotazník "Dotační možnosti ITI Olomoucké aglomerace v rámci OP PIK" Zajímají Vás dotační příležitosti pro podnikatele? Slyšeli jste už možnostech čerpání dotace z OP PIK v rámci integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA)? Více o ITI OA na http://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod. Máte investiční záměr, pro který chcete čerpat dotaci? Vyplňte náš Dotazník pro žadatele!  7. 2.2018 Začíná sběr projektových záměru do dalších výzev OP PIK! Upozorňujeme zájemce o OP PIK,...

Více

Přelomové zasedání Výběrové komise MAS

14. 2. 2018

V úterý 13.2. zasedla Výběrová komise MAS k věcnému hodnocení historicky první výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření. Výběrová komise si na tomto zasedání zároveň zvolila svého předsedu, kterým se stal Miroslav Majer, starosta obce Tovéře.

Více

MAS Šternbersko vyhlašuje výzvu PRV na podporu zemědělců a drobných podnikatelů

12. 2. 2018

Dne 12.2.2018 vyhlásila MAS Šternbersko svou první výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva je zaměřena jak na podporu investic do zemědělských podniků, tak i na podporu rozvoje nezemědělských činností. Příjem žádostí začne v pondělí 19.2.2018 ve 12:00 hodin. Veškeré důležité podklady k výzvě naleznete ZDE. Semináře pro žadatele se uskuteční dne 20.2.2018: Seminář k fichi Investice do zemědělských podniků Termín Čas Místo 20.2.2018 13:00 MAS Štern...

Více