Projekt MEIS 2017

21. 9. 2017

​Informační centrum Šternberk je nyní nově i provozovatelem Městského evropského informačního střediska (MEIS) Šternberk. Úkolem informační sítě MEIS je šíření informací a doporučení týkajících se fungování a politik EU a současně aktivně podporovat diskuze o EU na místní a regionální úrovni​. Mezi další činnosti provozavatelů MEIS patří aktivity zabezpečující informační a prezentační činnosti a realizace projektů vedoucích k podpoře regionální informovanosti o EU. Aktuálně v rámci projektu MEIS 2017 pořádáme sérii výchovně-vzdělávacíc...

Více

Příležitost pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci

20. 9. 2017

Integrované teritoriální investice přináší nové příležitosti pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci!  Začínají se rozbíhat výzvy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro ITI Olomouckou aglomeraci. Přichází tedy příležitost pro podnikatelský sektor, v rámci OP PIK je na podporu integrovaných projektů vyčleněno 1,2 miliardy korun.  Základní informace o OP PIK pro ITI Olomoucké aglomerace a plánovaný harmonogram výzev naleznete v přiloženém letáčku zde. ​Více informací na www.olomoucka-aglomerace.eu. ...

Více

Dny obce Domašov u Šternberka

19. 9. 2017

Ve dnech 18. - 20. srpna 2017 oslavila obec Domašov u Šternberka 797 let od první písemné zmínky o obci. V pátek zde oslavy zahájili prvním ročníkem běžeckého závodu ObršálRUN a večer si užili opravdu tropické letní počasí při promítání letního kina. V sobotu akce pokračovala jízdou motorkářů, výstavou kováře Karla Hlaváče a prohlídkou kostela. Byly připraveny i atrakce pro děti a k tomu všemu hrála pohodová country muzika Country-ex a večer pak Roseband, který opět nezklamal a pořádně to rozbalil. I když místním na začátku dne trochu nepřálo počasí, i to se naonec umoud...

Více

Dotace školám a školkám na budování přírodních zahrad

17. 9. 2017

Dotace školám a školkám na budování přírodních zahrad Od začátku září mohou školy a školky žádat o dotace na přírodní zahrady. Ve výzvě čerpající prostředky z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol se rozdělí celkem 50 milionů korun. Žádosti je možné podávat až do 31. ledna 2018. Školy a další organizace mohou obdržet dotaci minimálně 50 tisíc a maximálně půl milionu korun, nejvýše až 85 % celkových způsobilých výdajů. Dotované projekty musí být zrealizovány do 31. srpna 2020. Sběr žádostí...

Více