Přehled připravovaných aktivit projektu MAP II.

24. 1. 2020

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II. (zkráceně MAP II.) připravujeme pro školy a pedagogické pracovníky i zájemce z řad rodičů dětí a žáků spoustu zajímavých aktivit. Přehled připravovaných aktivit nalezenete ZDE.

Více

MAS Šternbersko vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistent/asistentka v kanceláři MAS Šternbersko o.p.s.

20. 1. 2020

MAS Šternbersko vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo   ASISTENT/ASISTENTKA v kanceláři MAS Šternbersko o.p.s.   MAS Šternbersko o.p.s. hledá tvůrčí a samostatnou osobu na pracovní místo asistent/asistentka v kanceláři MAS Šternbersko   Druh práce: příprava podkladů na schůzky, účast na schůzkách, pořizování fotografií, pořizování zápisů z porad a jednání MAS Šternbersko nákup a příprava občerstvení drobné nákupy – kancelářské potřeby, zajištění a objednání občerstvení na akcích administrace p...

Více

MAS Šternbersko na třetím místě v soutěži NEZISKOVKA ROKU 2019

15. 1. 2020

Místní akční skupina Šternbersko se umístila na krásném třetím místě v soutěži Neziskovka roku 2019. Zástupci MAS ocenění převzali v rámci slavnostního večera, který se uskutečnil v úterý 14.1.2020 v Malostranské besedě v Praze. Třífázové hodnocení bylo zaměřeno zejména na zdravé organizační řízení společnosti.

Více

Propagace SCLLD MAS Šternbersko na akcích

9. 1. 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že na základě rozhodnutí Správní rady MAS bude od 10. 1. 2020 zahájen sběr žádostí zájemců o propagaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Šternbersko prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí. Sběr žádostí bude ukončen ve čtvrtek 30. 1. 2020 ve 12:00 hodin. Správní rada MAS následně posoudí a vybere ty žádosti, na kterých bude Strategii CLLD MAS možné nejlépe propagovat. Upozorňujeme, že podpořeny mohou být pouze akce konané v období od 1. 2. 2020 do 31.12.2020 v ...

Více