Zahájen příjem žádostí v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova ČR

4. 4. 2017

Zahájen příjem žádostí v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova ČR 4. dubna, byl zahájen příjem žádostí v rámci 4. výzvy z PRV. Příjem žádostí do výzvy je stanoven do 24. dubna 2017. Jedná se o následující dílčí opatření: 1.1.1 Vzdělávací akce - Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací akce. Maximální výše podpory 85 % způsobilých výdajů. 1.2.1 Informační akce - Příjemcem podpory je subjekt zajišťující informační akce. Maximální výše podpory 85 % způsobilých výdajů. 4.3.2 Lesnická infrastruktura - Příjemcem podpory jsou fyzické nebo právnické o...

Více

Vyhlášeny nové výzvy z oblasti životního prostředí

3. 4. 2017

Vyhlášeny nové výzvy z oblasti životního prostředí Dne 3. 4. 2017 byla vyhlášena celá řada výzev z Operačního programu Životní prostředí, mimo jiné na výstavbu ekologických veřejných budov, varovných systémů a povodňových plánů, výměn zdrojů tepla u veřejných budov. 61. výzva Předmětem dotace je výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu Příjemcem dotace mohou být mimo jiné obce, dobrovolný svazek obcí Příjem žádostí od 3. 4. 2017 do 31. 10. 2019 Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/61-vyzva/dokumenty 63. výzva Pře...

Více

Jednání Monitorovacího výboru

22. 3. 2017

Dne 22. 3. 2017 se sešel Monitorovací výbor pro SCLLD. Zápis je ke stažení ZDE.                                                             

Více

Dotační program pro jednotky SDH obcí

15. 3. 2017

Dotační program pro jednotky SDH obcí Od 15. 3. 2017 mohou jednotlivé obce žádat v rámci vyhlášeného národního dotačního programu na pořízení hasičské stříkačky, dopravního automobilu a rekonstrukci hasičské zbrojnice. V rámci dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ se přijímají žádosti od 15. 3. 2017 do 31. 5.2017 a je členěn na následující podprogramy: 1. Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky Určena jednotkám požární ochrany v kategoriích JPO II, JPO III Předmětem je pořízení nové nebo rekonstrukce cisternové...

Více