MŠMT vyhlašuje soutěž o drony

19. 9. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlašuje dne 17. 9. 2018 foto a video soutěž pro studenty středních a vyšších odborných škol s názvem „Zachyť svoji SVOBODU“. Hlavní výhrou ve vyhlašovaných kategoriích jsou drony s kamerou a fotoaparátem. Soutěžní příspěvky mohou studenti posílat do 2. 11. 2018.   Úkolem studentů je vyfotit či natočit soutěžní dílo, které bude zachycovat, co pro ně znamená svoboda. Studenti mohou soutěžit v kategoriích „Nejlepší fotografie“ a „...

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019

18. 9. 2018

MŠMT projednalo a dne 11. září 2018 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019 (dále jen Programy), jejichž součástí jsou i priority na rok 2019.  Podpora pomocí Programů bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO pracujících s dětmi a mládeží. Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO naleznete ...

Více

MŠMT a MMR podpoří obnovu a výstavbu sportovních zařízení na rok 2019

17. 9. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj návrh, jak nadále podporovat obnovu a výstavbu sportovních zařízení ve vlastnictví měst a obcí. MŠMT bude podporovat větší sportovní projekty měst a obcí nad 10 tis. obyvatel a to zejména obnovu městských hal a stadionů. Sportoviště budou muset splňovat technické parametry soutěží. V projektech bude nutná minimální spoluúčast 60 %, celková alokace činí 500 mil. Kč. MMR se zaměří na malé obce do 3 000 a do 10 tis. obyvatel, sportovní zařízení sloužící veřejnosti pro pohybovou rek...

Více

V Tovéři o prázdninách vyrostla nová školka

16. 9. 2018

S potěšením informujeme, že na začátku září proběhla kolaudace prvního projektu hrazeného z SCLLD MAS Šternbersko. Projekt "Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tovéř" řešil otázku navýšení kapacity MŠ Tovéř a byl  jednou z prvních projektových žádostí ve výzvách Místní akční skupiny Šternbersko z programu IROP. Výstavbou 2. patra vznikl prostor pro prostornou hernu, která  vzhledem ke svým rozměrům najde široké uplatnění, a která se  v původních prostorách přízemí  musela dělit o prostor na spaní  a výdej stravy.  Záro...

Více