MAS Šternbersko pomáhá školám v území

13. 7. 2018

MAS Šternbersko spolupracuje se školami a školkami v území při získávání dotací z EU a na projektech MŠMT. Aktuálně se o tom zmiňuje Hlušovický obecní zpravodaj "CO? V HLUŠOVICÍCH" v rubrice "ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY".

Více

Úspěch Šternberských listů v soutěži o nejlepší obecní zpravodaj

9. 7. 2018

V soutěži „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“ se Šternberské listy umístily ve své kategorii na celkovém 2. místě. Děkujeme a gratulujeme naší skvělé redaktorce paní Kateřině Kuncové Kapkové. Do sedmého ročníku soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“, kterou vyhlásily  KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. a Sdružení místních samospráv ČR u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů a již tradičních „Dnů lidí dobré vůle“ na Velehradě, přihlásily obce a města z celé...

Více

MAS Šternbersko spolupracuje se Sdružením D

26. 6. 2018

MAS Štenbersko spolupracuje s Olomouckou vzdělávací organizací Sdružežení D. Školám v našem uzemí jsme tak mohli zprostředkovat program "Příběh pana Tydýta", který je určený pro děti i pedagogy a zaměřuje se na téma inkluze. Naše spolupráce pokračuje i v letošním roce a realizace dalších programů je plánovaná už na začátek příštího školního roku.

Více

Propagace SCLLD: Senioři baví sebe i ostatní

18. 6. 2018

Série akcí pořádaných Klubem aktivních seniorů z Domašova u Šternberka podpořila MAS Šternbersko příspěvkem na propagaci SCLLD. V jarních měsících senioři uspořádali Posezení u příležitosti MDŽ, během kterého si připoměli historii tohoto svátku. V dobnu se připojili k celostátní akci Ukliďme česko a spolu s dalšími obyvateli obce se pustili do úklidu Domašova. Svým přičinění přispěli i k akci Pohádková ves, která se konala v obci Domašov u Šternberka 26. 5. 2018, kde zajistli tři stanoviště a podíleli se na zabezpečení celé akce. Kvůli zákazu vstupu do místních lesů je poslední p...

Více