Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018

8. 11. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podání žádostí o dotace pro města a obce, které se potýkají s chátrajícími budovami. Pro žadatele je připraveno opět 100 milionů korun. Během dvou let existence tohoto programu již bylo podpořeno celkem 58 projektů po celé ČR za zhruba 160 milionů korun. Žádosti lze podávat do 25. ledna 2018. Dotace bude poskytována až do výše 80 % nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Více informací o programu naleznete na https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov...

Více

Prostřednictvím MAS Šternbersko bude možné čerpat finanční prostředky na rozvoj malých a středních podniků

7. 11. 2017

Prostřednictvím MAS Šternbersko bude možné čerpat finanční prostředky na rozvoj malých a středních podniků.   Cílem připravované výzvy na podporu nezemědělských činností bude podpora menších podniků působících na území MAS Šternbersko (viz http://www.mas-sternbersko.cz/cz/110/uzemi). Podporovány budou vybrané ekonomické činnosti. Jedná se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou té...

Více

MAS Šternbersko vyhlašuje výzvu na prorodinná opatření

1. 11. 2017

MAS Šternbersko vyhlašuje výzvu na prorodinná opatření   MAS Šternbersko dnes vyhlásila svou první výzvu v současném programovém období. Sběr žádostí do výzvy zaměřené na prorodinná opatření bude probíhat od 1.11.2017 do 5.1.2018. Více informací o výzvě naleznete na našich internetových stránkách zde. Seminář pro žadatele se uskuteční dne 20.11.2017 od 15. hodin v prostorách MAS Šternbersko, Radniční 18.  

Více

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol

17. 10. 2017

Výzva MŠMT: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky   Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou. Současně je cílem podpořit kapacity MŠ a ZŠ zřízené dobrovolnými svazky obcí. Více: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vyhlasuje-dalsi-vyzvu-na-rozsireni-kapacit-ms-a-zs-1 Žadatel / příjemce dotace 1. obec 2. dobrovolný svazek obcí 3. školská právnická osoba - zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 ...

Více