MŠMT PODPOŘÍ STAVBY SPORTOVIŠŤ ZA TÉMĚŘ TŘI MILIARDY KORUN

22. 3. 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo proces hodnocení více než 250 žádostí o investiční podporu na rok 2019 ve dvou výzvách. Celková dotace MŠMT činí 1,6 mld. Kč a hodnota letos realizovaných staveb je téměř 3 miliardy Kč. V první výzvě určené pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby bude podpořeno minimálně 107 projektů, v každém kraji to pak budou minimálně dva. Výše podpory je téměř 1,2 mld. Kč a celková hodnota staveb dosáhne 1,8 mld. Kč. Tato výzva je zaměřena především na rekonstrukce. Mezi nejpotřebnější patří např. sportovní hala TJ Slavia Hradec Králové, at...

Více

Téměř 400 milionů korun čeká na podnikatele Olomoucké aglomerace

15. 3. 2019

Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil v březnu nové výzvy pro podnikatelské subjekty. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Inovace – Inovační projekt, Aplikace a Potenciál. „Vyhlášené výzvy jsou určeny pro podnikatele, kteří chtějí zavádět na trh nový výrobek, technologie či služby, realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj či se rozhodli zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity,“ uvedl od...

Více

MAS Šternbersko vyhlašuje výzvy v oblasti životního prostředí

22. 2. 2019

Dovolujeme si informovat, že v pondělí 25.2.2019 vyhlašuje MAS Šternbersko dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu projektů zaměřených na zlepšování životního prostředí. První výzva je zaměřena na realizaci opatření proti vodní a větrné erozi či budování biocenter a biokoridorů. Sběr žádostí bude probíhat do konce května 2019. Žádosti do druhé výzvy zaměřené na výsadbu a obnovu sídelní zeleně pak bude možno podávat až do konce září 2019. Více informací k oběma výzvám naleznete ZDE. Se svými projektovými záměry neváhejte kontaktovat pracovníky MAS Šternbersko. Kontakty nalezn...

Více

MAS Šternbersko předsedá krajskému sdružení MAS

21. 2. 2019

Dne 20.2.2019 byla MAS Šternbersko o.p.s. zvolena po období příštích tří let předsednickou MAS Krajského sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje (v zastoupení ředitelem MAS Mgr. Ondřejem Večeřem). Pro návrh hlasovalo všech 16 zástupců místních akčních skupin působících na území Olomouckého kraje.

Více