Školy z regionu mohou získat titul Zelená škola Olomouckého kraje

2. 5. 2017

Školy z regionu mohou získat titul Zelená škola Olomouckého kraje Olomoucké hejtmanství vyhlásilo také letos soutěž Zelená škola Olomouckého kraje. Oproti loňskému roku kraj při vyhlašování zvolil formu veřejného příslibu a školy tak při soupeření nebudou vázány přísnými podmínkami standardního dotačního programu. Přihlásit se mohou všechny školy na území našeho regionu, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Soutěžit se bude celkem v sedmi kategoriích. Olomoucký kraj následně mezi vítězné školy rozdělí 50 tisíc korun.  ...

Více

Nové dotační tituly Olomouckého kraje

28. 4. 2017

Nové dotační tituly Olomouckého kraje Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 24. 4. 2017 schválilo vyhlášení tří nových dotačních titulů, jejichž přehled uvádíme níže: Program na podporu lesních ekosystémů Příjem žádostí je stanoven od 29. 5. do 30. 6. 2017; Příjemci dotace jsou vlastníci lesů; Předmětem dotace jsou: ochrana porostů oplocením umělá obnova sadbou opakovaná Minimální výše dotace je 5 tis. Kč a maximální výše dotace je 0,5 mil. Kč; Více informací naleznete na webových stránkách: https://www.kr-olomoucky.cz/program-na-podporu...

Více

Zahájen příjem žádostí v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova ČR

4. 4. 2017

Zahájen příjem žádostí v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova ČR 4. dubna, byl zahájen příjem žádostí v rámci 4. výzvy z PRV. Příjem žádostí do výzvy je stanoven do 24. dubna 2017. Jedná se o následující dílčí opatření: 1.1.1 Vzdělávací akce - Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací akce. Maximální výše podpory 85 % způsobilých výdajů. 1.2.1 Informační akce - Příjemcem podpory je subjekt zajišťující informační akce. Maximální výše podpory 85 % způsobilých výdajů. 4.3.2 Lesnická infrastruktura - Příjemcem podpory jsou fyzické nebo právnické o...

Více

Vyhlášeny nové výzvy z oblasti životního prostředí

3. 4. 2017

Vyhlášeny nové výzvy z oblasti životního prostředí Dne 3. 4. 2017 byla vyhlášena celá řada výzev z Operačního programu Životní prostředí, mimo jiné na výstavbu ekologických veřejných budov, varovných systémů a povodňových plánů, výměn zdrojů tepla u veřejných budov. 61. výzva Předmětem dotace je výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu Příjemcem dotace mohou být mimo jiné obce, dobrovolný svazek obcí Příjem žádostí od 3. 4. 2017 do 31. 10. 2019 Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/61-vyzva/dokumenty 63. výzva Pře...

Více