Propagace SCLLD: Hodové slavnosti v Mladějovicích


Obec Mladějovice uspořádala za pomoci sponzorů a MAS Šternbersko Hodové slavnosti v Mladějovicích dne 21. 7. 2018 na místním hřišti.

Na akci bylo přítomno přes sto návštěvníků během odpoledního programu a na večerní zábavu se jejich počet zvýšil až na 150 hostů.

Akce se vydařila a návštěvníci odcházeli spokojení.