Dotace do rozvoje bydlení – příjem žádostí se blíží


Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje i letos vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2019.

Vrací se podpora technické infrastruktury. Příjem žádostí započne v týdnu od 5. listopadu 2018 a skončí počátkem února 2019. Více informací naleznete v tiskové zprávě na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

http://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Narodni-dotace-z-oblasti-bydleni-Prijem-zadosti-s