Návštěva učitelů ZŠ Ivanovice na Hané


Ve dnech 25. – 26. 10. 2018 absolvovalo celkem 21 pedagogických pracovníků základní školy z Ivanovic na Hané (okres Vyškov) dvoudenní poznávací seminář. V pátek 26. 10. tato skupina navštívila také Informační centrum Šternberk, kde byla seznámena s historií města Šternberka a na památku si odnesla upomínkové předměty. Potom následovala komentovaná prohlídka historické části města a poté návštěva Šternberského kláštera a Expozice času. Ve Šternberku se pedagogům velmi líbilo.