150 milionů korun na infrastrukturu cestovního ruchu


Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo i na rok 2019 výzvy pro sběr žádostí do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Program se dělí na dva podprogramy, z nichž z pohledu obcí a soukromých subjektů působících na Šternbersku je zajímavý zejména podprogram a) Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu:
 
Celková alokace podprogramu: 150 milionů Kč
 

Podporované aktivity: zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků. 

Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT):
DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit, max. alokace: 15 000 000 Kč
DT č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, max. alokace na Olomoucký kraj: 6 008 000 Kč
DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, max. alokace na Olomoucký kraj: 6 008 000 Kč

Poskytovaná výše dotace: maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč.

Příjem žádostí1. 12. 2018 – 15. 02. 2019

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2019-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk.

Pro další informace k výzvě, příp. pomoc s podáním žádosti vám budou k dispozici manažeři MAS Šternbersko.