Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině


Žádosti o dotaci na opravy kapliček, křížových cest, hřbitovů či zvoniček bude možné podávat od 4. do 22. února, nebo do doby kdy, celkový součet požadovaných částek registrovaných žádostí dosáhne 30 milionů korun.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství ČR zde http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministerstvo-zemedelstvi-podpori-v.html

Podpora údržby a obnovy kulturních a venkovských prvků v krajině
 
Celková alokace: 30 mil Kč
 
Výše dotace:
  • max. 70 % uznatelných nákladů 
  • min. 15 000 Kč
  • max. 200 000 Kč
Sběr žádostí: od 4. do 22. února
 
Podporovány budou: kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu.