Velký zájem o výzvy MAS Šternbersko zaměřené na sociální oblast


Dne 21.5.2019 se v kanceláři MAS Šternbersko uskutečnily dva semináře pro žadatele ve výzvách MAS zaměřených na podporu sociálního začleňování a rozvoj/založení sociálního podnikání. Obě výzvy provází velký zájem potenciálních žadatelů.