Jednání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje ve Šternberku


Za účasti starosty města Šternberka, hejtmana Olomouckého kraje, předsedy Národní sítě MAS ČR a dalších významných hostů se v pondělí 27.5.2019 uskutečnilo setkání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje.

První část jednání byla věnována zejména diskusi k vyváženému rozvoji venkovských území. Ve druhé části pak zúčastněné MAS řešili zapojení do nových projektů či fungování metody LEADER v novém programovém období EU. Po skončení setkání měli účastníci možnost prohlídky Šternberského kláštera.