Harmonogram výzev MAS v roce 2019


Harmonogram výzev MAS v roce 2019

Programový výbor MAS Šternbersko schválil na svém jednání dne 16.5.2019 aktualizovaný harmonogram výzev MAS Šternbersko. Dokument naleznete ZDE.

Pro jakékoli informace se zájemci mohou obracet na pracovníky MAS Šternbersko.

Mgr. Ondřej Večeř
vedoucí zaměstnanec strategie CLLD MAS Šternbersko
e-mail: vecer@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 777 977 070

Mgr. Kateřina Černá
projektová manažerka strategie CLLD MAS Šternbersko
(animační pracovnice OP VVV)
e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 604 460 490