MAS Šternbersko vyhlašuje poslední výzvy zaměřené na rozvoj venkovského prostoru


MAS Šternbersko vyhlašuje poslední výzvy zaměřené na rozvoj venkovského prostoru

Na konci června vyhlašuje místní akční skupina MAS Šternbersko své nejspíše poslední výzvy zaměřené na investice do zvelebování venkovského prostoru. Již od 26.6.2020 zahajujeme příjem žádostí do dvou výzev v rámci programu IROP. První výzva je zaměřena na investice do rozvoje infrastruktury základních škol, druhá se pak zaměřuje na zvyšování bezpečnosti v dopravě prostřednictvím budování chodníků a stezek podél silnic na území obcí na Šternbersku. U obou výzev bude sběr žádostí probíhat do 14. srpna 2020.

Další vyhlášenou výzvou je výzva PRV zaměřená na rozvoj venkovské infrastruktury, kde budou moci obce či spolky předkládat své projekty zaměřené například na revitalizaci veřejných prostranství, vybavení mateřských a základních škol, značení stezek a další oblasti. Výzva bude vyhlášena dne 1.7.2020 a sběr žádostí bude probíhat do 31.8.2020.

Více informací o všech výše uvedených výzvách naleznete na:

http://mas-sternbersko.cz/cz/177/irop
http://mas-sternbersko.cz/cz/178/program-rozvoje-venkova