Do výzvy na rozvoj venkovské infrastruktury se sešlo 15 žádostí


Od 1.7.2020 do 31.8.2020 měli žadatelé možnost předkládat své projekty do výzvy zaměřené na rozvoj venkovské infrastruktury.

Do konce srpna se tak celkově sešlo 15 žádostí, zaměřených zejména na zlepšení zázemí škol, hasičských zbrojnic či obnovu veřejných prostranství na území našich obcí.

Projektové žádosti nyní projdou formálním a věcným hodnocením ze strany MAS Šternbersko.