Výzva pro předkládání žádostí o udělení značky Haná regionální produkt

13. 2. 2019

Máte zájem získat ochrannou známku Haná regionální produkt®? Příležitost pro místní výrobce, poskytovatele ubytovacích a stravovacích zařízení získat regionální značku v regionu Haná. Právě nyní startuje další výzva pro přijímání žádostí. MAS Moravská cesta vyhlašuje ve spolupráci s MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Uničovsko, MAS Hanácký venkov, MAS Šternbersko a Asociací regionálních značek 20. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“.  Termín příjmu žádostí o udělení značky: Žád...

Více

Příspěvky na propagaci Strategie CLLD 2019

8. 2. 2019

Dne 7.2.2019 schválila správní rada MAS Šternberska o.p.s. příspěvky na propagaci na rok 2019. Seznam přijatých žádostí o propagaci SCLLD 2019 ZDE.

Více

Výběrová řízení na členy krajských a oblastních kabinetů

25. 1. 2019

Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje v termínu od 10. ledna do 31. března 2019 výběrová řízení na pozice členů oblastních kabinetů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Informatika a ICT, kteří budou zároveň působit i v příslušném krajském kabinetu. Každý kabinet bude složen ze zástupců kraje a zástupců územně příslušných oblastí. Hledáme aktivní učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol s daným zaměřením a zástupce školního poradenského pracoviště ve všech regionech ČR. Uchazeči na pozici člena krajského/oblastního ...

Více

Soutěž dětského literárního projevu Náš svět

24. 1. 2019

Děti od 6 do 15 let se mohou přihlásit do národní soutěže dětského literárního projevu – Náš svět (46. ročník – 2018/2019). Soutěž je jednokolová, není tematicky omezená, přihlásit se mohou jednotlivci i kolektivy se svými původními pracemi (prózou i poezií). Uzávěrka soutěže je 15. března 2019. Zaslané dětské příspěvky odborná porota vyhodnotí a nejlepších cca 6 vybraných prací z každé kategorie odmění diplomem a knižním dárkem. Ceny budou soutěžícím (jednotlivcům) předány v rámci slavnostního vyhlášení výsledků na knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy. V...

Více