150 milionů korun na infrastrukturu cestovního ruchu

20. 11. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo i na rok 2019 výzvy pro sběr žádostí do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Program se dělí na dva podprogramy, z nichž z pohledu obcí a soukromých subjektů působících na Šternbersku je zajímavý zejména podprogram a) Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu:   Celková alokace podprogramu: 150 milionů Kč   Podporované aktivity: zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vo...

Více

Projekt E-Bezpečí na Šternberských školách

12. 11. 2018

V průběhu měsíce října se žáci místních škol účastnili preventivního programu v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Projekt s názvem „Surfujeme bezpečně“ se zaměřoval na žáky druhého stupně základních škol a jejich vrstevníky navštěvující nižší gymnázium ve Šternberku. Žáci z těchto škol byli proškoleni odborníky z projektu E-bezpečí z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. V rámci besedy se děti dozvěděli, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, ...

Více

Návštěva učitelů ZŠ Ivanovice na Hané

9. 11. 2018

Ve dnech 25. – 26. 10. 2018 absolvovalo celkem 21 pedagogických pracovníků základní školy z Ivanovic na Hané (okres Vyškov) dvoudenní poznávací seminář. V pátek 26. 10. tato skupina navštívila také Informační centrum Šternberk, kde byla seznámena s historií města Šternberka a na památku si odnesla upomínkové předměty. Potom následovala komentovaná prohlídka historické části města a poté návštěva Šternberského kláštera a Expozice času. Ve Šternberku se pedagogům velmi líbilo.

Více

MAS Šternbersko zve k účasti na Sněmu zakladatelů a Valné hromadě

8. 11. 2018

Jednání se uskuteční v pondělí 10. 12. 2018 od 15:30 v Městském kulturním zařízení, Masarykova 307/20, Šternberk. Kromě tradičních bodů budou projednávány například příspěvky na propagaci pro rok 2019 či právě schválený projekt zaměřený na spolupráci nejrůznějších spolků z českého a polského příhraničí. Zejména účast spolků je tak velmi vítána.

Více