Veletrh vzdělávání „Kam po základní škole“ si nenechalo ujít více než pět set žáků

23. 1. 2019

Kam zamířit po základní škole? Na tuto otázku už dovedou lépe odpovědět ti, kdo 22. ledna navštívili stejnojmenný veletrh. Ten se konal v prostorách Kulturního domu a zorganizovala jej Místní akční skupina (MAS) Šternbersko ve spolupráci s městem Šternberk, a to v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II. Akci zahájil starosta města Stanislav Orság. Po celý čas, tedy od 9 do 15 hodin, probíhala prezentace jednotlivých škol a zaměstnavatelů. Žáci se tak dozvěděli o možnostech studia na středních školách a o studijních i učebních oborech pro školní rok 2019/2...

Více


Propagace SCLLD MAS Šternbersko na akcích

10. 1. 2019

Dovolujeme si informovat, že na základě rozhodnutí Správní rady MAS bude zítra (tj. 11. 1. 2019) zahájen sběr žádostí zájemců o propagaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Šternbersko prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí. Sběr žádostí bude ukončen ve čtvrtek 31.ledna 2019 ve 12.00 hodin. Správní rada MAS následně posoudí a vybere ty žádosti, na kterých bude Strategii CLLD MAS možné nejlépe propagovat. Upozorňujeme, že podpořeny mohou být pouze akce konané v období od 1. 2. 2019 do 31.12.2019 v území MAS Šternbersko a kaž...

Více

Slavnostní zahájení investičních projektů na Státním hradě Šternberk

21. 12. 2018

Za účasti Ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., představitelů Národního památkového ústavu, města Šternberka a dalších institucí byla dnes slavnostně zahájena realizace dvou projektů cílících na zvelebení Státního hradu Šternberk. První projekt s názvem Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“ řeší především zlepšení technického stavu památky, odstranění přístupových bariér a zajištění lepšího zázemí pro návštěvníky. Díky projektu bude mimo jiné vybudována samostatná expozice v objektu strážního domku, obnoven bude objekt historick...

Více