Setkání k rozvoji Šternberska

17. 1. 2014

Ve středu 15.1. se uskutečnilo veřejné setkání při příležitosti zahájení prací na Integrované strategii rozvoje území (ISRÚ) Místní akční skupiny (MAS) Šternbersko. Zástupci z řad veřejné správy, podnikatelů a  neziskové sféry se seznámili s hlavními zásadami tzv. místního  partnerství. Jedná se nový pohled na možnosti čerpání dotací z EU. Pro  svou transparentnost si získává stále větší důvěru u veřejnosti. V druhé  části setkání se probíraly náměty na rozvoj našeho regionu. Další  setkání proběhne v červnu. Vlastní plánovací dokument ISRÚ bude vodítkem  na...

Více

Veřejné projednání ISRÚ MAS Šternbersko

10. 1. 2014

Zveme všechny občany, spolky, neziskové organizace, podnikatele, zemědělce na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ MAS Šternbersko (Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Hnojice, Huzová, Komárov, Lužice, Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Samotišky, Štarnov, Šternberk, Tovéř), které se uskuteční dne 15. 1. 2014 v 16 hod. v Městském klubu (Masarykova 20) ve Šternberku. Plakát akce ZDE.

Více

PF 2014

24. 12. 2013

Více

Jednání Řídícího výboru (ŘV) pro tvorbu strategie ISRÚ MAS

25. 11. 2013

Dne 21. 11. 2013 se sešel Řídící výbor pro tvorbu Integrované strategie rozvoje území MAS Šternbersko. Zápis, foto a prezenční listina po otevření této zprávy.                                      Zápis (pdf) Prezenční listina (pdf)

Více