MAS Šternbersko vyhlašuje výběrové řízení na pozici redaktor/ka Šternberských listů

10. 4. 2019

Výběrové řízení na pracovní místo REDAKTOR/KA MĚSÍČNÍKU ŠTERNBERSKÉ LISTY MAS Šternbersko o.p.s. hledá tvůrčí a samostatnou osobu na pracovní místo redaktor/redaktorka měsíčníku Šternberské listy Druh práce: textové a grafické zpracování měsíčníku Šternberské listy (dále jen ŠL) zpracování inzerce, komunikace s inzerenty komunikace s redakční radou vyřizování reklamací zodpovědnost za distribuci ŠL zodpovědnost za veškeré další činnosti v souvislosti s přípravou a tiskem periodika Požadavky na pracovní místo: vysokoškolské vzdělání ...

Více

Investice do školství a sociální infrastruktury

2. 4. 2019

Do 29.3.2019 měli žadatelé možnost předkládat své projekty do dvou výzev MAS Šternbersko v rámci Integrovaného operačního programu (IROP), a to na budování infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a infrastruktury základních škol. Do každé z výzev byly přihlášeny dva projekty. Nyní bude zahájen proces jejich hodnocení na straně MAS Šternbersko.   Přijaté projekty ve 6.výzvě MAS Šternbersko-IROP-Sociální infrastruktura naleznete zde: http://mas-sternbersko.cz/data/upload/2_SCLLD/IROP/socialni_infrastruktura/Seznam_pijatych_zadosti_IROP_Socialni_infrastruktura.pdf ...

Více

Obec Babice vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Babice, p.o..

26. 3. 2019

Obec Babice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Babice, p.o.  vyhlásila dne 25. 3. 2019 konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Babice, p.o.  

Více

MŠMT PODPOŘÍ STAVBY SPORTOVIŠŤ ZA TÉMĚŘ TŘI MILIARDY KORUN

22. 3. 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo proces hodnocení více než 250 žádostí o investiční podporu na rok 2019 ve dvou výzvách. Celková dotace MŠMT činí 1,6 mld. Kč a hodnota letos realizovaných staveb je téměř 3 miliardy Kč. V první výzvě určené pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby bude podpořeno minimálně 107 projektů, v každém kraji to pak budou minimálně dva. Výše podpory je téměř 1,2 mld. Kč a celková hodnota staveb dosáhne 1,8 mld. Kč. Tato výzva je zaměřena především na rekonstrukce. Mezi nejpotřebnější patří např. sportovní hala TJ Slavia Hradec Králové, at...

Více