Propagace SCLLD MAS Šternbersko na akcích

10. 1. 2019

Dovolujeme si informovat, že na základě rozhodnutí Správní rady MAS bude zítra (tj. 11. 1. 2019) zahájen sběr žádostí zájemců o propagaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Šternbersko prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí. Sběr žádostí bude ukončen ve čtvrtek 31.ledna 2019 ve 12.00 hodin. Správní rada MAS následně posoudí a vybere ty žádosti, na kterých bude Strategii CLLD MAS možné nejlépe propagovat. Upozorňujeme, že podpořeny mohou být pouze akce konané v období od 1. 2. 2019 do 31.12.2019 v území MAS Šternbersko a kaž...

Více

Slavnostní zahájení investičních projektů na Státním hradě Šternberk

21. 12. 2018

Za účasti Ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., představitelů Národního památkového ústavu, města Šternberka a dalších institucí byla dnes slavnostně zahájena realizace dvou projektů cílících na zvelebení Státního hradu Šternberk. První projekt s názvem Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“ řeší především zlepšení technického stavu památky, odstranění přístupových bariér a zajištění lepšího zázemí pro návštěvníky. Díky projektu bude mimo jiné vybudována samostatná expozice v objektu strážního domku, obnoven bude objekt historick...

Více

Jednání Sněmu zakladatelů a Valné hromady MAS Šternbersko

11. 12. 2018

V pondělí 10.12.2018 se na 50 členů MAS Šternbersko sešlo na každoročnímu jednání Sněmu zakladatelů a Valné hromady. Po jednání následovalo předvánoční setkání v Informačním centru Šternberk.

Více