Startuje nový projekt pro neziskové organizace!


Zejména pro neziskové organizace zaměřující se na práci s dětmi a mládeží bude určen projekt, který v současnosti připravuje MAS Šternbersko ve spolupráci s dalšími partnery. Mezi podporované aktivity budou patřit následující:

  • sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv
  • tandemové neformální vzdělávání
  • zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
  • klub v neformálním vzdělávání
  • projektový den v klubovně  i mimo ni, aj.

Kontaktní osobou pro podání více informací o možném zapojení do projektu je Ing. Veronika Machowská, MBA, machowska@mas-sternbersko.cz.

Více informací se budou moci zájemci dozvědět také na semináři k přípravě tohoto projektu, který se uskuteční ve středu 12. 6. 2019 od 14:00 hodin v Informačním centru Šternberk.

Zájemci mohou potvrzovat svou účast na výše uvedeném mailu.