Místní akční plán (MAP) ve vzdělávání na Šternbersku

26. 10. 2016

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk (dále jen SO ORP Šternberk) bude řešit zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území správního obvodu ORP Šternberk. Předkládaný projekt řeší systémovou spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů v oblasti vzdělávání. Cílem tohoto projektu je plánovat společné a sdílené aktivity v území vedoucí ke zvýšení kvality, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání. Díky dřívějším aktivitám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konku...

Více

MAS se chce pokusit o nápravu nefunkční provázanosti mezi školami a zaměstnavateli

17. 4. 2015

MAS se chce pokusit o nápravu nefunkční provázanosti mezi školami a zaměstnavateli. Ta je na Šternbersku mizerná.  Ředitelé základních škol ve Šternberku i Moravském Berouně a ředitelka šternberského gymnázia se v pátek 17. dubna sešli v Expozici času, aby s představiteli města, místními zaměstnavateli a zástupci krajského úřadu i úřadu práce diskutovali o palčivých otázkách uplatnění absolventů na trhu práce. Došli k závěru, že situace je žalostná. Nabídka středních škol a učilišť neodpovídá poptávce firem. Úřad práce eviduje v rámci Olomouckého kraje téměř 38 tisíc nezaměstnaných...

Více