Ing. Veronika Machowská, MBA
ředitelka o.p.s. 
hlavní manažerka projektu
e-mail: machowska@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 725 408 400
 
Mgr. Ondřej Večeř 
zástupce ředitelky 
vedoucí manažer pro realizaci strategie CLLD MAS Šternbersko
hlavní manažer projektu
facilitátor
e-mail: vecer@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 777 977 070
 
Mgr. Kateřina Černá
projektová manažerka strategie CLLD MAS Šternbersko (animační pracovnice OP VVV)
hlavní manažerka projektu
e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 604 460 490
 
Mgr. Lenka Rotterová
projektová manažerka strategie CLLD MAS Šternbersko (animační pracovnice OP VVV)
koordinátorka spolupráce
koordinátorka neformálního vzdělávání
mob.: +420 728 696 278
 
Mgr. Marta Přidalová
administrátor(ka) projektu (MAP)
administrátor(ka) projektu (Implementace)
e-mail: pridalova@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 739 497 248
 
Ing. Jana Lukešová
projektová manažerka
administrátorka projektu
mob.: +420 774 401 559
 
Mgr. Kateřina Bartoňková
administrátorka projektu (MAP)
mob.: +420 777 170 692 
 
Bc. Jana Ustrnulová
odborná asistentka
mob.:  +420 603 991 362 

 

sídlo: Horní náměstí 16, 785 01  Šternberk
kancelář MAS č. 1: Radniční 18, 785 01  Šternberk
kancelář MAS č. 2: Horní náměstí 2, 785 01 Šternberk
ID datové schránky: 3e9dk45
 
IČ: 26879794
č. účtu: 3625721389/0800
 
e-mail: info@mas-sternbersko.cz
www stránky:
www.mas-sternbersko.cz
 
konzultační hodiny:
Po - Čt 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
8:00 - 11:30 12:30 - 13:30