Mgr. Ondřej Večeř
vedoucí zaměstnanec strategie CLLD MAS Šternbersko
e-mail: vecer@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 777 977 070

 

Mgr. Kateřina Černá
projektová manažerka strategie CLLD MAS Šternbersko
e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz
mob.:
+420 604 460 490
 

Ing. Veronika Machowská, MBA
projektová manažerka (animační pracovnice OP VVV)
e-mail: machowska@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 725 408 400