​Informční centrum Šternberk je provozovatelem Městského evropského informačního střediska (MEIS) Šternberk.

MEIS Šernberk  je součástí celoevropské informační sítě Europe Direct, která má střediska ve všech členských státech Evropské unie. Tato informační síť je koordinována a spolufinancována Evropskou komisí a jejím úkolem je šíření informací a doporučení týkajících se fungování a politik EU a současně aktivně podporovat diskuze o EU na místní a regionální úrovni.  Informační střediska poskytují základní služby přizpůsobené místním potřebám, které široké veřejnosti umožňují získat informace, rady, pomoc a odpovědi na otázky legislativy, programů, projektů a možností financování, jež poskytuje Evropská komise členským státům EU. Zastává funkci prostředníka mezi Evropskou unií a jejími občany v regionech. Na území Olomouckého kraje je provozovatelem Informačního střediska Europe Direct, které sídlí v budově radnice na Horním náměstí v Olomouci, statutární město Olomouc.

 

V Olomouckém kraji byla postupně založena městská evropská informační střediska (MEIS), která fungují za podpory střediska Europe Direct Olomouc, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Informační síť MEIS zabezpečuje informační a prezentační aktivity/projekty vedoucí k podpoře regionální informovanosti o EU a poskytuje zejména následující služby:

  • vyhledávání informací z internetu o EU
  • nabídka informačních materiálů a publikací o EU
  • odpovědi na dotazy veřejnosti týkající se EU
  • zajištění besed, seminářů, soutěží, prezentací a výstav pro veřejnost a studenty na území Olomouckého kraje
  • informace o programech EU v regionu
  • práce s informačními databázemi Evropské komise
  • spolupráce s informačním střediskem Europe Direct Olomouc a ostatními MEIS