27. 6. 2019
a
21. 6. 2019
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola a mateřská škola Žerotín, p.o.)
KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství. Hlavní cíle programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
27. 6. 2019
Rozloučení před prázdninami se všemi školáky (Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice)
Akce je určena především pro žáky navštěvující základní školu, akce se účastní také zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje spolupráce školy a zřizovatele a zlepšování této spolupráce do budoucna. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
27. 6. 2019
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, p.o.)
KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství. Hlavní cíle programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE. Fotky nejsou k dispozici.
MAS Šternbersko
26. 6. 2019
Projektový den Pasování předškoláčků (Mateřská škola Domašov nad Bystřicí, p.o.)
Cílem akce je zvýšení motivace rodičů k umísťování dětí do místní mateřské školy, upevnění vazby dětí na svou obec a také rozšíření spolupráce se zřizovatelem. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
26. 6. 2019
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o.)
KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství. Hlavní cíle programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
25. 6. 2019
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola, Bystrovany, okres Olomouc, p.o.)
KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství. Hlavní cíle programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
21. 6. 2019
Rozloučení s předškoláky (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí, Boční 437)
Cílem je:
- spolupráce s Obecním úřadem, ZŠ, rodiči i veřejností
- motivovat, prohlubovat a podporovat zájem o předškolní vzdělávání
- zaměření aktivit na dobré mezigenerační vztahy dětí a žáků s členy rodiny a s komunitou
- podpora rodičů při komunikaci a spolupráci se školou. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
21. 6. 2019
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
21. 6. 2019
Rozloučení s předškoláky a zábavné odpoledne pro děti (Mateřská škola Domašov u Šternberka, okres Olomouc, p.o.)
Akce je určena pro děti jejich rodiče a širokou veřejnost. Nejen děti si budou moci prohlédnou profesionální zemědělskou techniku firmy ZEVYR, spol. s.r.o. Vrcholem akce pak bude slavnostní pasování předškoláků na školáky. Akce účastníkům umožní nahlédnout do aktivit MŠ, rodičům dětí spolupodílet se na přípravě, pobavit se navázat nová přátelství. Akce podpoří spolupráci mezi školou, rodiči dětí, zřizovatelem, partnery a veřejností. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
20. 6. 2019
Projektový den Besídka nejen pro maminky (Mateřská škola Domašov nad Bystřicí, p.o.)
Akce je určena pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, jejich příbuzné a pro širší veřejnost. Akce se účastní také zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje spolupráce rodiny a školy a podpory zlepšování této spolupráce do budoucna. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
19. 6. 2019
a
17. 6. 2019
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o.)
KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství. Hlavní cíle programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
17. 6. 2019
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí, Boční 437)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
15. 6. 2019
Školní akademie (Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, p.o.)
Přínosem akce je vzájemné poznávání a stmelování rodin, přátel a pedagogických pracovníků školy. Akce je určena pro rodiče, prarodiče, příznivce a žáky ZŠ. Akademie účastníkům i rodičům předvede vhodné využití volného času a aktivity, které jsou běžnou součástí života školy. Podpoří kulturní a sociální dovednosti žáků, pro rodiče bude podporou motivace k umísťování dětí do místní základní školy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
14. 6. 2019
Zahradní slavnost mateřské školy (Základní škola a Mateřská škola  Velký Újezd, okres Olomouc, p.o.)
Akce je určena pro děti, jejich rodiny a všechny, kteří si chtějí zasoutěžit a shlédnout vystoupení dětí MŠ. Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách. Cílem akce je spolupráce s rodiči dětí a žáků z venkovských obcí, motivace k využívání kapacit základních a mateřských škol v místě bydliště dětí a žáků. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
12. 6. 2019
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
12. 6. 2019
Exkurze do Pevnosti poznání - Škola ptačího zpěvu (Mateřská škola Doloplazy, okres Olomouc, p.o.)
Cílem akce je:
- prohloubení a podpora spolupráce školy se zřizovatelem,
- podpora neformálního vzdělávání pro děti v oblasti přírodních věd, EVVO, polytechnické výchovy,
- podpora projektů, které zejména finančně pomohou tvůrčí aktivitě dětí. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
11. 6. 2019
Divadelní představení O Šípkové Růžence (Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, p.o.)
Akce podpoří kulturní a sociální dovednosti žáků, proběhne jako vyvrcholení celoroční práce dětí z dramatického kroužku, který již má na škole tradici. Děti předvedou v pohádce i taneční a baletní vystoupení, celá pohádka je prokládaná i hudbou a písničkami. Akce předvede účastníkům volnočasové aktivity, které škola nabízí v rámci odpoledních aktivit a současně bude pro rodiče podporou motivace k umísťování dětí do místní základní školy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
10. 6. 2019
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, p.o.)
KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství. Hlavní cíle programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
7. 6. 2019 
Projektový den Dětský den (Mateřská škola Domašov nad Bystřicí p.o.)
Oslava dětského dne nabídne dětem nové aktivity a poznání a je určena především právě pro děti a také pro pozvané hosty a zástupce obce. Společnými aktivitami je prohlubována spolupráce mateřské školy se zřizovatelem, obcí Domašov nad Bystřicí. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
7. 6. 2019
Společná slavnost rodičů a dětí spojená s pasováním předškoláků a čtenářů (Základní škola a Mateřská škola Daskabát, p.o.)
Zábavný den plný her a úkolů pro malé i větší děti, které budou navazovat na pěkný, slavností obřad pasování předškoláků na školáky a našich prvňaček na čtenářky. Cílem je propojení rodičovských komunit MŠ a ZŠ, rozvoj spolupráce a komunikace školy s veřejností a se zřizovatelem školy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
4. 6. 2019
Vodnická stezka (Základní škola a Mateřská škola Tršice, p.o.)
Přínosem akce jsou společné prožitky žáků a pedagogů, poznávání nových kamarádů a spolupráce se školou v rámci mikroregionu. Důležitým přínosem je i budování kladného vztahu k obci. Akce se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti, komunikativních a sociálních kompetencí. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
21. 5. 2019
a
28. 5. 2019
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
25. 5. 2019
Dětský den na téma: Jak vycvičit draka (Mateřská škola Bukovany, p.o.)
Oslava dětského dne prohlubuje spolupráci Mateřské školy s rodiči a zřizovatelem, obcí Bukovany. Zábavná tematická akce je určena dětem nejen navštěvujícím MŠ Bukovany, ale i jejich starším, či mladším sourozencům, příbuzným a rodičům.  Zároveň dětský den slouží jako jeden z adaptačních, socializačních pobytů pro děti, které budou navštěvovat MŠ v příštím školním roce. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
23. 5. 2019
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Mateřská škola Doloplazy, okres Olomouc, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
20. 5. 2019
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Mateřská škola Domašov u Šternberka, okres Olomouc, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
17. 5. 2019
Domeček se baví (Dům dětí a mládeže Šternberk p.o.)
Děti v doprovodu rodičů a prarodičů, mají možnost shlédnout přehlídku zájmové činnosti Domu dětí a mládeže, spojenou s nabídkou činností a kulturních akcí pro nastávající školní rok. Akce na podporu zájmového a neformálního vzdělávání v oblasti kulturních a sociálních gramotností dětí a žáků. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
9. 5. 2019
a
15. 5. 2019
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
14. 5. 2019
Projektový den Den rodiny (Základní škola a mateřská škola Žerotín, p.o.)
Projektový den je zaměřen na prohloubení a podporu spolupráce školy s rodiči a zřizovatelem školy, na podporu komunikace a spolupráce rodičů se školou. Spolupráce školy, rodiny a veřejnosti na projektovém dnu podporuje kvalitu předškolního vzdělávání a motivuje rodiče využívat mateřskou a základní školu v místě bydliště. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
14. 5. 2019
Májové vystoupení pro rodiče a veřejnost (Mateřská škola Moravský Beroun, p.o.)
Akce je určena pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, jejich příbuzné a pro širší veřejnost. Akce se účastní také zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem  podpory rozvoje spolupráce rodiny a školy a podpory zlepšování této spolupráce do budoucna. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
9. 5. 2019
 Vlastivědná exkurze do Prahy (Základní škola a mateřská škola Daskabát, p.o.)
Exkurze je zaměřena na poznávání českých historických památek v hlavním městě. Navštívíme Národní muzeum, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí s orlojem, Karlův most, Petřín a Národní památník hrdinů heydrichiády. Vedoucí exkurze dobře zná vybraná místa a provede o nich účastníkům zajímavý výklad. Děti se mohou těšit hlavně na návštěvu Zrcadlového bludiště na Petříně, velrybu v Národním muzeu a třeba také na závěrečný kvíz s malou odměnou. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
9. 5. 2019
Dopravní soutěž (Dům dětí a mládeže Šternberk p.o.)
Akce je určená pro žáky základních škol mikroregionu Šternberk. Akce na podporu zájmového a neformálního vzdělávání v oblasti kulturních a sociálních gramotností dětí a žáků. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
30. 4. 2019
Slet čarodějnic (Dům dětí a mládeže Šternberk p.o.)
Tradiční akce s historickými kořeny nabízí rodinám příjemné využití volného času, setkání s přáteli a shlédnutí dobových zvyků. Akce na podporu zájmového a neformálního vzdělávání v oblasti kulturních a sociálních gramotností dětí a žáků. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
30. 4. 2019
Projektový den Kytička pro maminku (Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí, okres Olomouc, p.o.)
Umocňujeme v dětech vztah ke svým drahým maminkám a rozvíjíme pozitivní vztah k práci a k přírodě.Akce je kombinací přírodovědného vzdělávání a spolupráce s žáky a tvůrčí činnosti, zaměřuje se na rozvoj tvořivosti, kreativity, iniciativy a samostatnosti dětí a žáků. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
25. 4. 2019
Tvořivé dílny s podtitulem Úprava zahrady mateřské školy (Základní škola a Mateřská škola Daskabát, p.o.)
Účelem této akce je rozšířit možnosti zahrady mateřské školy, vytvořit užitný prostor s dvěma dřevěnými vyvýšenými záhony pro pěstování zeleniny a bylin. Výsledek bude sloužit k polytechnickému, přírodovědnému a řemeslnému vzdělávání v mateřské škole. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
23. 4. 2019
Projektový den s názvem Den země (Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, p.o.)
Aktivity jsou zaměřené na místní i celosvětovou problematiku stavu životního prostředí a ekologie a jsou zaměřeny na přírodovědné vzdělávání.Akce je určena pro žáky ZŠ a bude probíhat ve vnitřních i venkovních prostorách školy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
24. 4. 2019
Projektový den dopravy a zdraví s názvem Červená - stát (Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p.o.)
Akce podporuje polytechnické a neformální vzdělávání, rozvoj spolupráce školy s dalšími institucemi, síťování relevantních aktérů, výměny zkušeností mezi pedagogickými pracovníky a odborníky. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
6. 4. 2019
Vítání jara (Základní škola a Mateřská škola Tršice, p.o.)
Program akce je určen na podporu a rozvoj sociálních a kulturních gramotností u dětí. Současně rozvíjí i dětskou kreativitu a tvůrčí schopnosti. Společné setkávání podporuje rozvíjení spolupráce škol s rodiči a zřizovateli. Více ZDE. Fotky nejsou k dispozici.
MAS Bystřička
29. 3. 2019
Noc s Andersenem ve školách
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o.
Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice
Základní škola a Mateřská škola Tršice, p.o.
Mateřská škola Hlušovice, okr. Olomouc, p.o.
Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, p.o.
Základní škola a Mateřská škola Jívová, okr. Olomouc, p.o.
Akce je určena na podporu čtenářské gramotnosti (ZŠ) a pregramotnosti (MŠ) ve spolupráci s místními knihovnami. Více ZDE. Fotky ZDE
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
28. 3. 2019
Koncert v Základní umělecké škole (Základní umělecká škola Moravský Beroun, Dvořákova 349, p.o.)
Návštěva ZUŠ v rámci podpory zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky (mládež) v realizaci aktivit směřujících k rozvoji v dílčích oblastech gramotnosti. Akce je určena pro děti, žáky a pedagogy základních a mateřských škol a rodiče s dětmi. Proběhne jako návštěva ZUŠ s prezentací aktivit především hudebního oboru. Podpoří spolupráci zapojených škol. Podpoří kulturní a sociální dovednosti žáků. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
21. 3. 2019
Projektový den Etická výchova / etiketa do škol (Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o.)
Projektový den na podporu zájmového / neformálního vzdělávání pro žáky v oblasti sociální a občanské dovednosti. Akce je určena žákům I. stupně základní školy a pedagogickým pracovníkům základní školy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
28. 2. 2019
Masopustní karneval s průvodem obcí (Základní škola a Mateřská škola Tršice, p.o.)
Akce je určena na podporu a prohloubení spolupráce školy s rodiči a se zřizovatelem školy. Učení o tradicích a kultuře podporuje u žáků výchovu k vlastenectví, společné setkání v rámci obce posiluje komunitní cítění dětí a rozvíjí sociální gramotnosti. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
27. 2. 2019
Exkurze do ekocentra Sluňákov - Výroba ručního papíru (Základní ěkola a mateřská škola Žerotín, p.o.)
Akce podporuje zavádění a realizaci metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů, rozvoje manuální zručnosti aj. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
26. 2. 2019
Projektový den Škola na nečisto 2 (Základní škola a Mateřská škola Přáslavice, p.o.)
Akce je určena pro děti z MŠ Přáslavice a z okolních MŠ, a jejich rodiče, pro učitele z okolních MŠ a ZŠ, akce se zúčastní zástupci zřizovatele a Bystřičky, o.p.s. Cílem akce je podpora osvěty rodičů a jejich motivaci k umísťování dětí a žáků do venkovských škol. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
14. 2. 2019
Dětský karneval na téma řemesla (MŠ Hlubočky Mariánské Údolí, Boční 437)
Náplní programu je seznamovat děti s tradičními řemesly, s prací dospělých, rozvíjet manuální zručnost, získávání schopností komunikace a spolupráce se staršími kamarády / kooperace při soutěžích/, učit se vážit práce ostatních, sounáležitost s rodinou, estetické a kulturní cítění. Cílem je společné tvoření dětí a rodičů, upevnění poznatků o tradičním řemesle, práce dospělých, sounáležitost s rodinou, společně prožitý den. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička