Základní informace o IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Je nástupcem sedmi Regionálních operačních programů a částečně Integrovaného operačního programu z předešlého programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje v území Místní akční skupiny Šternbersko (MAS) je možno předkládat projekty do IROP přes vyhlášené výzvy MAS. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do níže uvedených specifických cílů IROP. Pro tyto konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP byly Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou zásadním vodítkem a podkladem pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží pouze jako podklad pro následnou výzvu MAS. MAS Šternbersko vyhlašuje v programovém rámci IROP výzvy pro tato Opatření CLLD.

Opatření IROP č. 1 – Doprava a bezpečnost
-         specifický cíl Strategie 1.3 – Obnova a údržba komunikací uvnitř obcí včetně budování a obnovy chodníků
-         nadřazená výzva řídícího orgánu IROP č. 53 zde
-         celková výše podpory pro období 2017-2020: 15.536.000,- Kč
 
Opatření IROP č. 2 – Investice do sociální infrastruktury
-         specifický cíl Strategie – Zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb
-         nadřazená výzva řídícího orgánu IROP č. 62 zde
-         celková výše podpory pro období 2017-2020: 6.292.000,- Kč
 
Opatření IROP č. 3 – Investice do školství
-         specifický cíl Strategie 5.1 Zvyšování kvality vzdělávání
-         nadřazená výzva nadřazená výzva řídícího orgánu IROP č. 68 zde
-         celková výše podpory pro období 2017-2020: 15.536.000,- Kč
 
Opatření IROP č. 4 – Investice kulturního dědictví
-         specifický cíl Strategie 1.14 Obnova a údržba kulturního dědictví, včetně památek místního významu
-         nadřazená výzva nadřazená výzva řídícího orgánu IROP č. 55 zde
-         celková výše podpory pro období 2017-2020: 1.475.920,- Kč
 

 Hodnocení a výběr jednotlivých žádostí o podporu se řídí Interními postupy MAS Šternberska, jejich aktuální znění najdete níže.

Pro všechny projekty v rámci IROPu platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce.

Při přípravě projektů v IROP věnujte pozornost kritériím pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů.

Aktuálně vyhlášené výzvy IROP

​Aktuálně nejsou vyhkášené žádné výzvy IROP.

 

Ukončené výzvy

10. výzva MAS Šternbersko - IROP - Bezpečnost dopravy 4

Upozorňujeme žadatele, že dne 12.8.2020 byla provedena modifikace výzvy!
Modifikace se týkala změny data uzavření výzvy.
 

9. výzva MAS Šternbersko - IROP - Infrastruktura základních škol 3

8. výzva MAS Šternbersko - IROP - Bezpečnost dopravy 3

 

7. výzva MAS Šternbersko - IROP - Infrastruktura základních škol 2

Upozorňujeme žadatele, že dne 30.5.2019 byla provedena modifikace výzvy!
Modifikace se týkala navýšení alokace výzvy.
 

6.výzva MAS Šternbersko - IROP- Sociální infrastruktura

 

5. výzva MAS Šternbersko - IROP - Bezpečnost dopravy 2

 

3. výzva MAS Šternbersko - IROP - Infrastruktura základních škol

Upozorňujeme žadatele, že dne 12.3.2018 byla provedena modifikace výzvy!
Modifikace se týkala změny data uzavření výzvy.
 

 

4. výzva MAS Šternbersko - IROP - Bezpečnost dopravy

 

2. výzva MAS Šternbersko - IROP - Infrastruktura předškolního vzdělávání

- Příloha Interní postupy
- Prezentace pro žadatele - Infrastruktura předškolního vzdělávání

 

1. výzva MAS Šternbersko - IROP - Obnova památek kulturního dědictví

- Příloha Interní postupy 
- Prezentace pro žadatele - Obnova památek kulturního dědictví