MAS Šternbersko pokračuje v komplexní metodické podpoře škol v procesu celkové realizace projektů takzvaných šablon. Výhodou šablon, se kterými již mají školy bohaté zkušenosti z minulého programového období, je především jejich jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Školám nabízíme následující podporu:

  •     metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon v našem regionu, pokud jste ještě žádost nepodávali,
  •     konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  •     metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému MS2014+,
  •     metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci,
  •     metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.
Přehled  projektů z výzvy Šablony I.  na území MAS Šternbersko
Název školy Realizace ve spolupráci s MAS Šternbersko
Mateřská škola Domašov u Šternberka, p.o. ANO
Mateřská škola Hlušovice, p.o. ANO
Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p.o. ANO
Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, p.o. ANO
Základní škola a Mateřská škola Bělkovice - Lašťany, p.o. ANO
Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice ANO
Základní škola a Mateřská škola Huzová, p.o. NE
Základní škola a Mateřská škola Libavá, p.o. NE
Základní škola a Mateřská škola Samotišky, p.o. NE
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o. ANO
Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, p.o. NE
Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p.o ANO

 

Text výzvy 02 16 022 Šablony pro ZŠ a MŠ I

Přílohy výzvy

Uživatelská příručka MS2014+

Kalkulačka indikátorů

Příručka k vyplnění kalkulačky indikátorů

Seznam ZŠ a MŠ k 30. 9. 2016

Prezentace ze semináře - šablony - Přerov

Vyhodnocení dotazníku k Šablonám I - MŠ a ZŠ