Mezisektorová spolupráce v pohraničí - spolky a obce se učí navzájem,

reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001646

 

Vážení představitelé / zástupci zájmových spolků,

rádi bychom vás seznámili s možností zapojení vaší organizace do mezinárodního projektu výměny zkušeností a dobré praxe mezi českými a polskými spolky. MAS Šternbersko o.p.s. se svými partnery, Mikroregionem Šternbersko a Powiatem Prudnickim,  od 1. 1. 2019 realizuje projekt z fondu Interreg Česká republika – Polsko, který je zaměřen na výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe mezi spolky na obou stranách hranice.

V rámci projektu jsou plánovány výjezdy a společné akce spolků a zájmových sdružení, např. je možné uspořádat společné sportovní utkání, tematický poznávací výjezd, zúčastnit se akcí zaměřených na rodiny s dětmi, společné cvičení hasičů apod. Aktivity a výjezdy budeme hradit z finančních prostředků projektu.

V únoru 2019 se k projektu uskuteční úvodní setkání se zástupci organizací, které budou mít o účast v projektu zájem, a na kterém podrobněji představíme plánovaný harmonogram aktivit.

Věříme, že vás naše nabídka spolupráce zaujme. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro předběžný zájem prosíme o vyplnění následujících údajů a jejich zaslání na e-mail rotterova@mas-sternbersko.cz:

Název organizace:

Jméno, příjmení, mail a telefon na zástupce:

Počet členů, kteří mají zájem o aktivity projektu:

Přehled akcí organizovaných spolkem, včetně termínů v r. 2019:

 

 

Kontakty na pracovníky projektu:

Hlavní manažer projektu: Mgr. Kateřina Černá, tel. +420 604 460 490, cerna@mas-sternbersko.cz

Koordinátor spolupráce: Mgr. Lenka Rotterová, tel. +420 728 696 278, rotterova@mas-sternbersko.cz

Informace a fotografie z proběhlých setkání budou ke shléhnutí také na FB projektu: https://www.facebook.com/Spolky-a-obce-bez-hranic-2188594751399924/