Veškeré akce plánované pro rok 2020, které byly v důsledku protiepidemiologických opatření odloženy, budou přesunuty a dle možností uskutečněny v roce 2021.

 

Pro rok 2020 jsou v jednání akce s následujícím zaměřením:

 • sportovní turnaje
 • setkání dobrovolných hasičů
 • setkání aktivních seniorů
 • přehlídka pěveckých sborů
 • setkání klientů sociálních služeb a Charity
 • a další

Pro možnost spolupráce a zapojení do projektu kontaktujte manažerku projektu Mgr. Kateřinu Černou (tel. +420 604 460 490, e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz) na české straně a paní Ewelinu Wojciechowskou   (tel.: +48 77 438 17 23, e-mail: e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl) jako koordinátorku za polskou stranu.

V oblasti meziobecní spolupráce jsou naplánována setkání zástupců samospráv se zaměřením na různé okruhy a témata na obou stranách hranice. Kontaktní osobou v oblasti spolupráce samospráv je Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D. (tel.: +420 723 276 123, e-mail: roubinek@mikroregion-sternbersko.cz)

 

Wszystkie zaplanowane na 2020 r. Działania, które zostały przełożone w wyniku działań antyepidemiologicznych, zostaną przesunięte iw miarę możliwości wdrożone w 2021 r.

W odniesieniu do 2020 r. Negocjowane są następujące działania:

 •      turnieje sportowe
 •      ochotnicze spotkanie strażaków
 •      spotkanie aktywnych seniorów
 •      pokaz chóru
 •      spotkanie klientów usług społecznych i Caritas
 •      i więcej

W sprawie możliwości współpracy i zaangażowania w projekt skontaktuj się z kierownikiem projektu Mgr. Kateřina Černá (tel. +420 604 460 490, e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz) po stronie czeskiej i pani Ewelina Wojciechowska (tel.: +48 77 438 17 23, e-mail: e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl) jako koordynator strony polskiej.

W obszarze współpracy międzygminnej planowane są spotkania przedstawicieli władz lokalnych, koncentrujące się na różnych tematach i tematach po obu stronach granicy. Osobą kontaktową w obszarze współpracy samorządów jest Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D. (telefon: +420 723 276 123, e-mail: roubinek@mikroregion-sternbersko.cz)

 

Plánované akce / Planowana wydarzenia:

 

 

 

 

 

 • 17. 3. 2020 - Setkání klientů sociálních služeb / Spotkanie klientów usług społecznych

!!! Aktualizováno 11.3.2020: Vzhledem k situaci spojené s šířením koronaviru upřednostňujeme zdraví a bezpečí účastníků a akce se v původním termínu neuskuteční. O náhradním termínu setkání klientů sociálních služeb budeme informovat podle aktuálního vývoje.

!!! Zaktualizowano 11 marca 2020 r.: Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa wolimy zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, a działania nie zostaną przeprowadzone w pierwotnym terminie. Poinformujemy o alternatywnym terminie spotkania klientów usług społecznych w zależności od aktualnego rozwoju.

V rámci setkání bude uskutečněn společný tvořivý workshop členů šternberské sociální rehabilitace Rozkvět a klientů prudnického Środowiskoweho Domu Samopomocy. Setkání proběhne v prostorách šternberské Charity.

Odbędą się wspólne warsztaty twórcze członków Sternberg Rehabilitacji Społecznej Bloom i klientów Domu Pomocy Prudnika Środowiskowa. Spotkanie odbędzie się w Sternberg Caritas.

 

 • 31. 3. 2020 - seminář pro zastupitele obcí Mikroregionu Šternbersko a Powiatu Prudnicki / seminarium dla przedstawicieli gmin mikroregionów Sternberg i Powiat Prudnicki

Seminář bude věnován problematice seniorů, případně osob tělesně postižených. Cílem bude vzájemně prezentovat, jak obce v České republice a Polsku podporují aktivní život seniorů, jak řeší problematiku stárnutí svých občanů, problematiku péče o přestárlé osoby, či ty zdravotně postižené. Cílem je mj. i prezentace možnosti financování aktivit podporujících seniory (infrastrukturních i „měkkých“) v obou zemích a vzájemné spolupráce.

Seminář se uskuteční v Hlušovicích, kde proběhne jak teoretická část, tak i praktická ukázka v terénu (návštěva Seniorparku v Hlušovicích).

Seminarium poświęcone będzie tematyce osób starszych i niepełnosprawnych. Celem będzie przedstawienie sobie nawzajem, w jaki sposób gminy w Czechach i Polsce wspierają aktywne życie seniorów, jak radzą sobie z problemem starzenia się obywateli, opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Celem jest między innymi przedstawienie możliwości finansowania działań wspierających seniorów (infrastrukturę i soft) w obu krajach oraz wzajemna współpraca.

Seminarium odbędzie się w Hlušovicach, gdzie odbędzie się zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna demonstracja w terenie (wizyta w Seniorpark w Hlušovicach).

 

 • 2. 4. 2020 - Setkání aktivních seniorů ve Šternberku / Spotkanie aktywnego seniora w Šternberk

Dojde k opětovnému setkání členů klubů aktivních seniorů a prohlubování vzájemných vztahů navázaných v loňském roce.  Aktivity se uskuteční ve Šternberku.

Członkowie aktywnych klubów seniorów spotkają się ponownie, a wzajemne relacje nawiązane w ubiegłym roku zostaną pogłębione.  Działania odbędą się w Šternberk.

 

 • 19. 4. 2020 - Společný fotbalový turnaj juniorů v Prudniku / Wspólny turniej piłki nożnej juniorów w Prudniku

 

 • duben 2020 - společné aktivity klientů sociálních služeb v rámci setkání v Polsku / Kwiecień 2020 - wspólne działania klientów usług społecznych w Polsce

 

 • 23. 5. 2020 - Festival pěveckých sborů ve Šternberku / Festiwal chóralny w Šternberku

 

 • 28. - 29. 5. 2020 - praktický workshop v Głogówku pro zástupce samospráv / praktyczne warsztaty w Głogówku dla przedstawicieli władz lokalnych

 

 • 6. 6. 2020 - workshop pro včelaře v Prudniku / warsztaty dla pszczelarzy w Prudniku

 

 • 18. - 19. 6. 2020 - praktický workshop na Šternbersku pro zástupce samospráv / praktyczne warsztaty w Sternberg dla przedstawicieli władz lokalnych

Tématem bude mezinárodní spolupráce a zapojení dobrovolnické práce v obcích. Workshop se uskuteční ve Šternberku a blízkém okolí, předpokládá se praktická ukázka dlouholeté spolupráce obce Hlásnice s dobrovolnickou organizací INEX.

Tematem będzie współpraca międzynarodowa i zaangażowanie wolontariatu w gminach. Warsztaty odbędą się w Šternberku i okolicach, oczekuje się praktycznej demonstracji długoterminowej współpracy gminy Hlásnice z dobrowolną organizacją INEX.

 

 • srpen 2020 - setkání dobrovolných hasičů v Polsku / sierpień 2020 - Spotkanie ochotniczych strażaków w Polsce

Setkání naváže na spolupráci započatou v loňském roce na české straně. / Spotkanie będzie oparte na współpracy rozpoczętej po stronie czeskiej w zeszłym roku.