11. 12. 2019
Seminář s podtitulem Krizová intervence: Specifika práce policejního psychologa aneb škola a tragická událost (lektorka kpt. PhDr. Mgr. Martina Velikovská)
- specifika psychologické práce v podmínkách Policie České republiky,
- policejní systém krizové intervence pro oběti trestných činů a oběti mimořádných událostí,
- škola a krizové události, úvod do jejich viktimologických aspektů,
- spolupráce policejního psychologa se školami,
- příklady z praxe.
Akce je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol, zástupcům jejich zřizovatelů apod. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
5. 12. 2019
Setkání pracovních skupin projektu MAP II.
Obsahem setkání bude: 
- seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II. a s jeho aktivitami 
- reflexe a vyhodnocení průběžně zpracovávaných úkolů 
- představení dlouhodobých úkolů a úkolů na první pololetí roku 2020 
- připomenutí změny konceptu zadávání úkolů 
- podpis výkazů práce  
- podpis dohod o provedení práce na rok 2020  
- vyhodnocení soutěží 
- diskuse a zodpovídání dotazů 
- předvánoční rozloučení a předání poděkování za spolupráci v roce 2019. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
8. 11. 2019
Matematická soutěž základních škol
Akce na podporu rozvoje matematické gramotnosti. Soutěžit budou žáci prvního i druhého stupně základních škol, a to v oblasti logických matematických úloh. Akce je určena pro žáky 4. - 9. ročníku základních škol a jejich pedagogický doprovod. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
5. 11. 2019
Workshop Jak se dělá komiks s autorem komiksů Lubomírem Hlavsou (lektor Ludmila Utíkalová Martinková)
Workshop je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. Žákům zde představíme slavné komiksy i slavné knihy v komiksech. Zároveň se zde žáci naučí základní techniky a pravidla tvorby komiksu a třída společně vytvoří svůj komiksový příběh, který si odnese do školy a bude v něm moci po zbytek školního roku ve volných chvílích pokračovat. Více ZDE. Fotky ZDE
MAS Šternbersko
4. 11. 2019
Seminář s podtitulem Asistent pedagoga mezi paragrafy (lektor JUDr. PhDr. Jiří Valenta)
Seminář je určen především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, koordinátory projektů zaměřených na využití asistentů pedagoga a další zájemce o právní rozměr využití tohoto specifického druhu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
listopad - prosinec 2019
Workshop Prevence ohrožení dítěte (Podmínky úspěšné spolupráce OSPOD se školami) (lektoři OSPOD)
Vyjasnění kompetencí, povinností, pravomocí a možností spolupráce s OSPOD. Vyladění a harmonizace vzájemné spolupráce. Nastavení pravidel pro komunikaci a předávání informací. Podpora v oblasti problémové situace dítěte v sociální oblasti. Podpora v řešení problémového chování dítěte. Práce s rodinou, podpora rodičovských kompetencí. Pomoc při řešení záškoláctví. Potřeba propojit školu, rodinu a další podpůrné profese. Reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky nejsou k dispozici.
MAS Šternbersko
30. 10. 2019
Workshop s rodiči na téma vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření v běžných školách (lektorka Mgr. Lenka Bínová)
Diskuze rodičů umožní školám, dalším institucím i veřejnosti lépe rozumět potřebám této cílové skupiny. Rodiče budou zapojeni do odborné diskuse o kvalitě na téma rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání a nerovností ve vzdělávání. Akce je určena pro pedagogické pracovníky a pro rodiče dětí z MŠ a ZŠ z území MAS Bystřička a MAS Šternbersko. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
25. 10. 2019
Čtení pro prvňáčky spolupráce žáků 2. stupně a 1. stupně ZŠ (lektor Ludmila Utíkalová Martinková)
Program je zaměřený na posílení vztahu ke knihám a každodennímu čtení a také na snadnější adaptaci prvňáčků v jejich prvních školních dnech. Žáci 2. stupně se prvňáčkům stanou kamarády a důvěrníky a žáci 2. stupně si posílí pocit dospělosti a důležitosti jejich spolupráce se školou i knihovnou. Více ZDE. Fotky ZDE
MAS Šternbersko
24. 10. 2019
Setkání zřizovatelů a zástupců klíčových aktérů na území SO ORP Šternberk a SO ORP Olomouc
Cílem setkání je informování zřizovatelů o klíčových informacích souvisejících s realizací a přínosem projektu, motivace k větší provázanosti mezi mateřskými a základními školami v regionu i základními a středními školami v regionu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
16. 10. 2019
Workshop Malujeme s knihou aneb Da Vinci i Picasso taky nějak začínali (lektor Ludmila Utíklaová Martinková)
Program je určen pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Průvodci ve světě malířského umění nám budou Pablo Picasso a Leonardo da Vinci. Knihy o těchto umělcích, jejich obrázky v knihách a sami si také vyzkoušíme různé malířské styly. Cílem je představit dětem / žákům tyto významné malíře a také děti / žáky naučit, že v knihách najdou informace o všem, co je napadne. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
14. 10. 2019 
14. 11. 2019
Vzdělávací akce Základní informační přednáška o fenoménech spojených s rizikovou komunikací na internetu (lektor kpt. Bc. Pavel Schweiner)
Obsah vzdělávací akce: Cyklus přednášek pro rodiče je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, aj. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
14. 10. 2019
Workshop Polštářkový den s knihou v knihovně (lektor Ludmila Utíkalová Martinková)
Program je určen pro děti, rodiče, prarodiče, pedagogické pracovníky, jednoduše pro každého, kdo rád odpočívá s knihou nebo si čte před spaním. Cílem je inspirovat rodiče i děti, jaké knihy se dají číst, doporučit knižní novinky a v neposlední řadě strávit příjemný čas čtením knih a válením se na polštářcích. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
10. 10. 2019
Setkání pracovních skupin projektu MAP II.
Obsahem setkání bude:
-seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II. a s jeho aktivitami
-reflexe a vyhodnocení průběžně zpracovávaných úkolů
-představení dlouhodobých úkolů a úkolů na první pololetí roku 2020
-změna konceptu zadávání úkolů
-podpis výkazů práce za druhých 6 měsíců
-personální změny na pozici konzultantky
-přehled vzdělávacích aktivit pro šk. rok 2019/2020
-diskuse a zodpovídání dotazů
-formativní intervence jako podpora učení žáků – představení nadpředmětové a nadčasové metody, překračující běžné způsoby a formy tzv. formativního hodnocení, HEURÉKA CZ, spol. s r.o. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
7. 10. 2019
Seminář s podtitulem Strategické řízení a plánování ve školách (lektor Mgr. Jaromír Sedlák)
- Co je strategie? / Proč potřebujeme strategii? / Jak přistoupit k tvorbě strategie? / Jaké jsou části strategie (strategického plánu rozvoje)
- Definice strategického řízení a plánování ve školách
- Popis cílů a přínosů strategického řízení a plánování pro školu / Motivace škol
- Popis doporučených rolí a zodpovědností pro strategické řízení a plánování ve školách
- Klíčové osoby / Koho zapojit do tvorby strategie a proč?
- Proč je důležitá analýza organizace? / Oblasti analýzy / Kultura školy / Klima školy
- SWOT analýza / Náměty k zamyšlení před realizací / Jak se dělá SWOT analýza
- MISE, poslání školy / Co je mise?  / Proč ji potřebujeme? / Jak vytvoříme misi? / Příklady mise
- Vize školy / Proč ji potřebujeme? / Jak by měla vize vypadat? / Jak ji vytvoříme
- Strategické cíle / Co je strategický cíl / SMART cíle / Postup tvorby priorit / Příklad tvorby strategického cíle.
Akce je určena vedoucím pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol a zástupcům jejich zřizovatelů. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
2. 10. 2019
Seminář s podtitulem Řízení škol (lektoři Radka Šlegrová, Pavel Zeman)
Obsahem akce bude:
- novely školského zákona, reforma financování podle škol. zákona
- princip rozpisu rozpočtu na základ PHmax
- podklady pro PH školy – výkaz P1c-01
- příklady výpočtu PHmax pro MŠ, ZŠ, SŠ a ŠD
- novely právních předpisů a prováděcích vyhlášek d 1. 1. 2019. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
říjen - prosinec 2019
Přednáška o životě včel a včelích produktech (lektor Leo Czabe)
Cyklus přednášek pro děti v MŠ a na prvním stupni ZŠ. 
obsah akce:
- vznik a vývoj včely medonosné
- historie včelaření
- současnost ve včelaření
- přínos včely pro životní prostředí a pro člověka
- včelí produkty
- zajímavosti ze života včel
- ochutnávka medu (medová svačinka). Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
říjen - listopad 2019
Exkurze do podniků / za zaměstnavateli
Cílem akce je podpora realizace aktivit vzájemné spolupráce a síťování mezi školami
a dalšími aktéry v území v oblasti kariérového poradenství, včetně aktivního zapojení rodičů do problematiky volby povolání a realizace dalších aktivit zaměřených na volbu povolání v návaznosti na regionální specifika. Exkurze jsou určeny žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
25. 9. 2019 
a
27. 11. 2019
Vzdělávací akce Rizika virtuální komunikace pro pedagogické pracovníky (lektor kpt. Bc. Pavel Schweiner)
Obsah vzdělávací akce: Cyklus přednášek pro učitele je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétních problémů ve škole i mimo školu, plány prevence, intervenční instituce apod. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
19. 9. 2019 - 30. 10. 2019
Workshop Zvířátka kolem nás aneb v knihách zjistím víc o tom, co denně vídám (lektor Ludmila Utíkalová Martinková)
Program je určen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Je zaměřen na propojení každodenního života s knihou. Zvířátka, které děti denně vídají a potkávají mohou najít v knihách a dozvědět se o nich více.  Během tohoto času v knihovně se děti hravou formou učí sledovat své okolí, být pozorní k místu, kde žijí a k živočichům, kteří žijí kolem nich.  Děti se zde také dozví, jak se orientovat v knihovně a v knihách samotných. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
11. 9. 2019
Setkání ředitelů a zástupců škol
Obsah setkání:
- Informace pro školní rok 2019/2020 – semináře, soutěže, atd.
- Úkoly 2019/2020.
- Ukázka aktivit.
Snahou je vytvořit pravidelná setkávání, na kterých by si zástupci škol vzájemně vyměňovali zkušenosti z oblasti vzdělávání. Jedná se o setkání zaměřené na podporu spolupráce a komunikace mezi mateřskými a základními školami a podporu spolupráce mezi školami vzájemně. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
9. a 10. 9. 2019
Dny evropského dědictví 2019 pro školy 
Ukázky řemesel na nádvoří hradu v podání studentů SŠ Tovačov a SŠ Jeseník a komentovaná prohlídka výstavy „Páni na Šternberku“.  Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
30. 5. 2019
Workshop s kostkami LEGO®  (lektoři Bricks 4 Kidz)
Organizace Bricks 4 Kidz představuje zajímavý vzdělávací program pro základní a mateřské školy s kostkami LEGO®. Ve školních a mimoškolních aktivitách poskytuje hru, stavění a učení se zábavnou formou a přináší poznatky z oborů jako je matematika, fyzika, strojírenství, stavebnictví, ale i přírodověda či ekologie. Na tomto workshopu program vyzkoušíte a odnesete si z něj kromě příjemného zážitku i nové zkušenosti a novou inspiraci pro práci s dětmi. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
29. 5. 2019
Setkání pracovních skupin projektu MAP II.
Obsahem formální části setkání bude:
- seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II. a s jeho aktivitami
- reflexe a vyhodnocení průběžně zpracovávaných úkolů
- představení dlouhodobých úkolů a úkolů na druhé pololetí roku 2019
- představení leaderů za jednotlivé oblasti
- podpis výkazů práce za druhých 6 měsíců
- diskuse a zodpovídání dotazů
- Učitel naživo a jejich nová sekce Ředitel naživo – unikátní nabídka na dvouletý kurz rozvoje pedagogického leadershipu.
Obsahem interaktivní části setkání bude: 
- úloha leaderů v oblasti vzdělávání v území
- diskuze s leadery
- vzájemná výměna zkušeností. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
15. 5. 2019
Setkání k aktivitě Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akcí na podporu dětského čtenářství, při které děti nocují ve škole/knihovně u příležitosti narození Hanse Christina Andersena, která připadá na 2. dubna, kdy je také vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy. Obsahem setkání bude reflexe a vzájemná výměna zkušeností z realizované aktivity Noc s Andersenem. Více ZDE. Fotky nejsou k dispozici.
MAS Šternbersko
26. 4. 2019
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka - kurz pro pedagogické pracovníky (lektoři Sdružení D)
Obsahem setkání bude bližší seznámení s principy vybraných programů.
KRYŠTOFE, NEBLBNI! –  cíl programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – cíl programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – cíl programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
9. 4. 2019
Seminář s podtitulem Jak na čtenářskou a matematickou gramotnost (lektor Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele Olomouckého inspektorátu ČŠI)
Seminář je určen primárně pro členy čtenářských a matematických pracovních skupin projektů MAP II. Na semináři budou přestaveny faktory zjištěné šetřením České školní inspekce, které významně ovlivňují vzdělávací výsledky žáků.V závěrečné části pak budou shrnuty faktory, které mají na rozvoj gramotností zásadní vliv, včetně toho, jaké požadavky jsou v tomto směru kladeny na učitele a ředitele škol. Více ZDE. Fotky ZDE. Prezentace ZDE. Shrnutí hlavních zjištění ČŠI ZDE .
MAS Šternbersko
29. 3. 2019
Setkání zřizovatelů a zástupců klíčových aktérů na území SO ORP Šternberk a SO ORP Olomouc
Cílem setkání je informování zřizovatelů o klíčových informacích souvisejících s realizací a přínosem projektu, motivace k větší provázanosti mezi mateřskými a základními školami v regionu i základními a středními školami v regionu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
27. 3. 2019
Recitační soutěž základních škol
Akce na podporu a zvýšení čtenářské gramotnosti. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
19. 3. 2019
Setkání pracovních skupin projektu MAP II.
Obsahem setkání bude:
seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II. a s jeho aktivitami
reflexe a vyhodnocení průběžně zpracovávaných úkolů
- představení dlouhodobých úkolů a úkolů na první pololetí roku 2019
podpis výkazů práce za prvních 6 měsíců
předání podkladů k daním – přehled příjmů za rok 2018
diskuse a zodpovídání dotazů.
Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
8. 3. 2019
Workshop Příběh pana Tydýta – kurz pro pedagogické pracovníky
Obsahem setkání je seznámení se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Workshop Příběh pana Tydýta je interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření programu: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
22. 1. 2019
Veletrh "Kam po základní škole"
Zájemcům zde budou poskytnuty informace o možnostech studia na středních školách, studijních a učebních oborech pro následující školní rok, přijímacím řízení a dále o možnostech uplatnění na trhu práce ve zvolených profesích.
Cílem akce je podpora realizace aktivit vzájemné spolupráce a síťování mezi školami a dalšími aktéry v území v oblasti kariérového poradenství, včetně aktivního zapojení rodičů do problematiky volby povolání a realizace dalších aktivit zaměřených na volbu povolání v návaznosti na regionální specifika. Více ZDE. Fotky ZDE
MAS Šternbersko
22. 1. 2019
Beseda se zástupci úřadu práce
Besedu pořádáme ve spolupráci s krajskou pobočkou ÚP ČR v Olomouci,na akci mimo jiné vystoupí:
Ing. Jiří Šabata, ředitel Úřadu práce ČR – KrP v Olomouci
Ing. Bořivoj Novotný, ředitel odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR – KrP v Olomouci
Mgr. Jana Čuhlová, vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství Úřadu práce ČR – KrP v Olomouci
Mgr. Lenka Nováková, Úřad práce ČR – vedoucí oddělení KoP Šternberk. Více ZDE. Fotky ZDE. Prezentace: Změny na trhu práceBurzy práce a vzděláváníSituace na trhu práce na Šternbersku.
MAS Šternbersko
22. 1. 2019
Beseda se zástupci hospodářské komory
Beseda se bude zaměřovat na témata:
- prvky duálního vzdělávání ve výuce
- trendy průmyslu 4.0
- aktuální poptávka a prognóza trhu práce optikou firem. Více ZDE. Fotky ZDE. Prezentace: Okresní hospodářská komora OlomoucExcalibur ArmyRoberstshaw
MAS Šternbersko
16. 1. 2019
Setkání ředitelů a zástupců škol
Obsah setkání:
- aktuální informace o projektu MAP II a jeho aktivitách,
představení úkolů na rok 2019,
představení možností čerpání finančních prostředků na implementační aktivity, aj.
Snahou je vytvořit pravidelná setkávání, na kterých by si zástupci škol vzájemně vyměňovali zkušenosti z oblasti vzdělávání. Jedná se o setkání zaměřené na podporu spolupráce a komunikace mezi mateřskými a základními školami. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička