Aktivity, které již proběhly:

30. 6. 2020
Rozloučení s deváťáky (Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice)
Akce je určena především pro žáky navštěvující základní školu, akce se účastní také zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje spolupráce školy a zřizovatele a zlepšování této spolupráce do budoucna. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
29. 6. 2020
Projektový den Rozloučení s předškoláky (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí Boční 437)
Cílem je:
- spolupráce s Obecním úřadem, ZŠ, rodiči i veřejností, motivovat, prohlubovat a podporovat zájem o předškolní vzdělávání
- zaměření aktivit na dobré mezigenerační vztahy dětí a žáků s členy rodiny a s komunitou
- podpora rodičů při komunikaci a spolupráci se školou. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
26. 6. 2020
Zahradní slavnost s pasováním na školáky (Mateřská škola Doloplazy okr. Olomouc, p.o.)
Cílem je:
- spolupráce se zřizovatelem, ZŠ, rodiči
- motivovat, prohlubovat a podporovat zájem o předškolní vzdělávání
- navázání kamarádských vztahů se staršími dětmi a učiteli ZŠ
- podpora rodičů při komunikaci a spolupráci se školou. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
25. 6. 2020
Rozloučení s předškoláky, karneval (Mateřská škola Tovéř, okr. Olomouc, p.o.)
Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi zřizovatelem, školou, rodiči dětí. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
25. 6. 2020
Pirátský den v MŠ (Základní škola a Mateřská škola Jívová, okr. Olomouc, p.o.)
Akce je určena pro děti MŠ a ZŠ Jívová, pro rodiče dětí a pro širokou veřejnost. Rozloučíme se s dětmi, které opouští mateřskou školu a nastupují do školy základní. Cílem akce je prohloubení spolupráce a komunikace školy s rodiči a zřizovatelem. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
25. 6. 2020
Exkurze do ZOO (Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, okr. Olomouc, p.o.)
Cílem akce je podpořit sociální a občanské dvednosti u dětí a žáků a motivovat ke studiu přírodovědných oborů. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
24. 6. 2020
Rozloučení s předškoláky (Mateřská škola Světlov, Šternberk, p.o.)
Akce je určena pro předškoláky a rodiče dětí. Cílem akce je prohloubení a podpora spolupráce škol s rodiči dětí a podpora rodičů při komunikaci se školou. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
19. 6. 2020
Tečka za školním rokem (Základní škola a Mateřská škola Tršice, p.o.)
Akce je určena pro žáky ZŠ a MŠ Tršice, rodiče, pedagogické pracovníky a veřejnost. Cílem akce je podpora a prohloubení spolupráce a komunikace školy s rodiči, veřejností a zřizovateli školy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
17. 6. 2020
Rozloučení se školou a pasování předškoláků na školáky (Základní škola a Mateřská škola Daskabát, p.o.)
Cílem je:
- spolupráce se zřizovatelem, ZŠ, rodiči
- motivovat, prohlubovat a podporovat zájem o předškolní vzdělávání
- navázání kamarádských vztahů se staršími dětmi a učiteli ZŠ
- podpora rodičů při komunikaci a spolupráci se školou. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
10. 6. 2020
Exkurze na farmu Doubravský dvůr (Mateřská škola Tovéř, okr. Olomouc, p.o.)
Cílem akce je podpora zavádění a realizace metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů a rozvoje manuální zručnosti. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
1. 6. 2020
Děti, pozor, červená! (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí Boční 437)
Cílem je seznámení a praktické procvičení pravidel bezpečnosti v dopravě, aplikace prožitkového učení. Akce je určena pro děti s povinnou předškolní docházkou a je v souladu s cílem 3.1.2. Realizace konkrétních aktivit spolupráce mezi školami vzájemně a mezi školami a dalšími školskými, vzdělávacími zařízeními a dalšími organizacemi a aktéry v území. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
4. - 22. 5. 2020
Projektový den "Vrboviště", "Hmyzí domeček", "Aktivní panel na zahradní domeček (Základní škola a Mateřská škola Daskabát, p.o.)
Účelem této akce je rozšířit možnosti zahrady mateřské školy, vytvořit jak stínící přírodní prostor pro děti, tak i přírodní schovávačku/domeček/iglú k rozvíjení fantazie dětí a hrám. Společně vytvoříme poznávací koutek k pozorování různorodosti hmyzí říše. A k rozvoji jemné motoriky formou her děti určitě zaujme hravý panel na zahradním domečku. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
10. 3. 2020
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Samotišky, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
27.2. 2020
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
21. a 24. 2. 2020
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko

21. 2. 2020

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
13. 2. 2020
Vzdělávací program Vesmír (Mobilní planetárium) (Základní škola a mateřská škola Žerotín, p.o.)
Akce podporuje polytechnické vzdělávání, rozvoj spolupráce ZŠ a MŠ a organizací neformálního vzdělávání prostřednictvím síťování relevantní aktérů ve vzdělávání, výměny zkušeností mezi pedagogickými pracovníky MNO a dalšími odborníky. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
25. 1. 2020
Dětský karneval (Základní škola a mateřská škola Daskabát, p.o.)
Cílem akce je podpora osvěty rodičů a jejich motivaci k umísťování dětí a žáků do venkovských škol, dále pak společné zážitky dětí a jejich rodičů, upevňování vztahů mezi kamarády, ale i rodinných vztahů a výjimečný zážitek spojený s emocemi z nevšedního strašidelného dne. Dále bude prohloubena podpora spolupráce školy se zřizovatelem. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička