19. 12. 2019
Vánoční besídka (Mateřská škola Tovéř, okr. Olomouc, p.o.)
Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi školou, rodiči a veřejností. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
17. 12. 2019
Návštěva ZUŠ Výtvarný workshop vánoční tvoření (Základná umělecká škola Moravský Beroun, Dvořákova 349, p.o.)
Akce je určena pro děti, žáky a pedagogy základních a mateřských škol.  Proběhne jako návštěva ZUŠ s ukázkou tvořivých aktivit vázaných k období Vánoc. Program bude zaměřený na rozvoj tvořivosti, kreativity, iniciativy a samostatnosti dětí a žáků. Pod vedením pedagogů ZUŠ si účastníci vytvoří vánoční ozdobu. Akce bude prezentovat činnost ZUŠ, nabídku vhodného využití volného času a volnočasové aktivity, děti a žáci se budou tvořivě realizovat a tím rozvinou umělecké schopnosti, kreativitu a manuální dovednosti. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
12. 12. 2019
Exkurze do VIDA! Science centrum​ (Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice)
Program podporuje zájmové/neformální vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
12. 12. 2019
Vánoční dílničky (Mateřská škola Tovéř, okr. Oloouc, p.o)
Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi školou, rodiči a veřejností a rozvoj polytechnického vzdělávání dětí. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
5. 12. 2019
Projektový den Čertovské hrátky (Mateřská škola Moravský Beroun, p.o.)
Akce je uspořádána pro seniory našeho města, pro rodiče a příbuzné dětí navštěvující mateřskou školu a pro zástupce zřizovatele Města Moravský Beroun. Program je zrealizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských kompetencí u dětí vedoucí ke zlepšení sociálních postojů ke společnosti. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
30. 11. 2019
Vánoční dílničky a rozsvěcování vánočního stromu (Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, okr. Olomouc, p.o.)
Akce je určena pro děti MŠ a ZŠ Bystrovany, pro rodiče dětí a pro širokou veřejnost. Akce se zúčastní zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách. Cílem akce je podpora osvěty rodičů a jejich motivace k umísťování dětí a žáků do venkovských škol, prohloubení a podpora spolupráce škol s rodiči a zřizovateli škol, podpora rodičů při komunikaci a spolupráci se školou, dále také podpora zavádění a realizace metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů, rozvoje manuální zručnosti, aj. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
29. 11. 2019
Rozsvícení vánočního stromu (Základní škola a Mateřská škola Město Libavá, p.o.)
Cílem akce je přátelské setkání školy, zřizovatele a veřejnosti. Akce je určena pro děti ZŠ a MŠ Město Libavá, pro rodiče dětí a pro širokou veřejnost. Akce se zúčastní zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách. Cílem je podpora osvěty rodičů a jejich motivace k umísťování dětí a žáků do venkovských škol, prohloubení a podpora spolupráce škol s rodiči a zřizovateli škol, podpora rodičů při komunikaci a spolupráci se školou. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
27. 11. 2019
Vánoční tvoření (Základní škola a Mateřská škola Jívová, okr. Olomouc, p.o.)
Akce je určena pro děti MŠ a ZŠ Jívová, pro rodiče dětí a pro širokou veřejnost. Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
27. 11. 2019
Vánoční tvořivé dílny (Mateřská škola Domašov u Šternberka, okr. Olomouc, p.o.)
Cílem akce je podpora zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí. V neposlední řadě také podpora spolupráce mezi školou, rodiči dětí, zřizovatelem, partnery a veřejností. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
6. 11. 2019
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o.)
KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství. Hlavní cíle programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE. Fotky nejsou k dispozici.
MAS Šternbersko
3. 11. 2019
Projektový den Uspávání broučků (Mateřská škola Hlušovice, okres Olomouc, p.o.)
Cílem akce je podpora kulturní a sociální gramotnosti u dětí. Program pro děti a žáky je zaměřený na rozvoj tvořivosti, kreativity, iniciativy a samostatnosti dětí a žáků. Akce podporuje také spolupráci a komunikaci školy s rodiči, zřizovatelem a veřejností. Podporuje pocit sounáležitosti školy s obcí. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
31. 10. 2019
Projektový den Podzim v zahradě (Základní škola a Mateřská škola Mladějovce, okres Olomouc, p.o.)
Akce je určena pro žáky, pedagogy, rodiče a rodinné příslušníky na podporu environmentální, zdravotní, etické a osobnostní výchovy ve formě projektového dne. Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti environmentálního vzdělávání, na rozvoj spolupráce žáků, rodičů a pedagogů a aktivní využití získaných poznatků v praktických činnostech. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
31. 10. 2019
Halloweenský průvod (Mateřská škola Tovéř, okres Olomouc, p.o.)
Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi zřizovatelem, školou, rodiči a veřejností. Akce slouží rovněž k podpoře osvěty rodičů a jejich motivaci k umísťování dětí do venkovských škol. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
31. 10. 2019
Projektový den Strašidla ve škole (Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí, okres Olomouc, p.o.)
Cílem akce jsou společné zážitky dětí a jejich rodičů, upevňování vztahů mezi kamarády, ale i rodinných vztahů a výjimečný zážitek spojený s emocemi z nevšedního strašidelného dne. Dále bude prohloubena podpora spolupráce školy se zřizovatelem. Vícze ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
30. 10. 2019
Halloweenské tvoření (Mateřská škola Tovéř, okres Olomouc, p.o.)
Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi zřizovatelem, školou, rodiči a veřejností. Akce slouží rovněž k podpoře osvěty rodičů a jejich motivaci k umísťování dětí do venkovských škol. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
25. 10. 2019
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o.)
KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství. Hlavní cíle programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie. Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
1. 10. 2019
Exkurze do ekocentra Sluňákov - Pavouček křižák a jeho kamarádi (Základní škola a mateřská škola Žerotín, p.o.)
Akce podporuje zavádění a realizaci metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů, rozvoje manuální zručnosti aj. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
18. 9. 2019
Exkurze do Poslanecké sněmovny a beseda s představiteli žákovského parlamentu (Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka Dolany, p.o.)
Beseda s rodiči o práci žákovského parlamentu na naší škole, prezentace o návštěvě v Poslanecké sněmovně v měsíci červnu, plán akcí žákovského parlamentu na školní rok. Cílem akce je podpora rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko