MAS Šternbersko pokračuje v komplexní metodické podpoře škol v procesu celkové realizace projektů takzvaných šablon. Výhodou šablon, se kterými již mají školy bohaté zkušenosti z minulého programového období, je především jejich jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy),  osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Školám nabízíme následující podporu:

  •     metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon v našem regionu, pokud jste ještě žádost nepodávali,
  •     konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  •     metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému MS2014+,
  •     metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci,
  •     metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

KONTAKTY:

Všem pracovníkům škol a školských zařízení na území MAS Šternbersko jsou k dispozici animační pracovnice:

Mgr. Kateřina Černá - e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz, mob.: +420 604 460 490

Mgr. Lenka Rotterová - e-mail: rotterova@mas-sternbersko.cz, mob.: +420 728 696 278

 

Pro případy další konzultace je k dispozici také informační linka pro příjemce na MŠMT na čísle +420 234 814 777 (Po – Pá 9:00 – 15:00). Pro e-mailové dotazy je určena adresa: dotazyZP@msmt.cz.

 

Žádosti do výzvy č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha lze podávat v období od 31. března 2020 do 29. června 2021 přes systém MS2014+.

 

Dokumenty vztahující se k výzvě č. 02_20_080 - Šablony III - mimo hlavní město Praha:

Text výzvy č. 02_20_080 - Šablony III

Příloha výzvy č. 1: Indikátory

Příloha výzvy č. 2: Hodnotící kritéria

Příloha výzvy č. 3: Přehled šablon

Příloha výzvy č. 4: Seznam příloh k žádosti o podporu

Kalkulačka indikátorů _ povinná příloha k žádosti o podporu

Seznamy MŠ a ZŠ k_30. 9. 2019

Prezentace výzvy Šablony III

Videotutoriál k výzvě Šablony III ke shlédnutí ZDE

Tahák ke kvalifikačním požadavkům u personálních šablon ve výzvě Šablony III

Příklady dobré praxe realizace šablon